Bạn đang ở :   Giới thiệu > Thông tin chung
    Đăng Nhập
Hệ thống email tỉnh Kontum
Thông tin chỉ đạo điều hành
VBPL Chính Phủ
Góp ý

Text/HTML

   Đóng

1. Điều kiện tự nhiên

a) Vị trí địa lý

Huyện Tu Mơ Rông được thành lập tháng 6/2005 theo Nghị định số 76/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ.

Huyện Tu Mơ Rông nằm ở Đông-Bắc tỉnh Kon Tum, phía Đông giáp huyện Kon Plông, phía Tây giáp huyện Ngọc Hồi, phía Nam giáp các huyện Đắk Tô và Đắk Hà, phía Bắc giáp huyện Đắk Glei và huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Huyện có có 91 thôn, làng  và 11 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Đắk Hà, Đắk Na, Đắk Rơ Ông, Đắk Sao, Đắk Tờ Kan, Măng Ri, Ngọk Lây, Ngọk Yêu, Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Văn Xuôi.

b) Tài nguyên đất: Tổng diện tích đất tự nhiên huyện Tu Mơ Rông 85.934,26 ha (trong đó, diện tích đất nông nghiệp 82.704,43 ha, chiếm 96,24%).

2. Điều kiện kinh tế-xã hội:

2.1. Lĩnh vực kinh tế

Trong những năm qua, kinh tế của huyện có nhiều khởi sắc, đã chuyển dần theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo điều kiện cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: nông lâm nghiệp chiếm 16,22%, công nghiệp-xây dựng chiếm 53,48%, dịch vụ 30,30%. 

Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân 2016-2017 đạt 384,9 ha, đạt 87,27% so với kế hoạch giao.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2016 đạt 367,21 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 33,4 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 14,5 triệu đồng/người/năm.

Trong nông nghiệp, cơ cấu cây trồng được chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao và có diện tích tập trung khá lớn như: Cây cao su năm 2016 có 106 ha, cà phê 910,6 ha.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2016: 277.332 triệu đồng, tổng chi 258.045 triệu đồng.

Công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, hiện nay trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông có 02 xã đạt 10 tiêu chí, 01 xã đạt 9 tiêu chí, 04 xã đạt 8 tiêu chí, 01 xã đạt 7 tiêu chí, 02 xã đạt 6 tiêu chí, 1 xã đạt 5 tiêu chí.

Công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá thông tin, danh mục dự án thu hút đầu tư được đổi mới.

Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện trong những năm qua phát triển mạnh, thị trường hàng hoá ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu  của nhân dân. Hoạt động bưu chính, viễn thông đã có bước chuyển biến mạnh trong việc hiện đại hoá trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật. Ứng dụng công nghệ tin học trong công tác quản lý được tăng cường, khai thác có hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

Dân số trung bình năm 2016: 25.241 người; số lao động được đào tạo việc làm 14.918 người (theo niên giám thống kê năm 2016).

Hệ thống trường, lớp học từng bước đã được đầu tư, kiên cố hoá, xoá trường lớp tạm. Hiện nay trên địa bàn huyện có 34 trường học (11 trường mầm non, 11 trường tiểu học; 12 trường THCS), chất lượng dạy và học từng bước được nâng cao.

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được duy trì và phát triển. Trên địa bàn huyện có 14 cơ sở y tế (trong đó có 11 trạm y tế và 02 phòng khám đa khoa khu vực và 01 trung tâm y tế huyện). Mạng lưới y tế cơ sở được tăng cường, trang thiết bị hiện đại đã từng bước được áp dụng trong chẩn đoán và điều trị bệnh, góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị cho nhân dân.  

Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, kịp thời. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân dịp Lễ, Tết được quan tâm. Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em tiếp tục được chú trọng. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục có bước phát triển.

Nhiều công trình, thiết chế văn hoá đã được đầu tư xây dựng ở hầu hết các xã. Các thôn có điều kiện đã tu sửa và làm mới nhà rông truyền thống, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh