Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng
Thông tin chỉ đạo điều hành
VBPL Chính Phủ
Góp ý
Hệ thống email tỉnh Kontum

UBND huyện Tu Mơ Rông

   Đóng

Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông

Địa chỉ: Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

I. Chủ tịch UBND huyện:


CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Ông: A Hơn

Điện thoại: 0603.934.014

EMail: ahon-kontum@chinhphu.vn hoặc hontmr@yahoo.com.vn

 

 

II.  Các Phó Chủ tịch UBND huyện

PCT UBND HUYỆN 

Ông: A Rin Ka

Điện thoại: 0603.934.024

E Mail:                                                 

PCT UBND HUYỆN

Ông: Vương Văn Mười

Điện thoại: 0603.530.678

E Mail: vanmuoixdcb@gmail.com

 III. Các thành viên UBND huyện

1. Cáp Văn Hoàng - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

2. Nguyễn Đình Luyện - Trưởng phòng Nội vụ huyện.

3. Lâm Trường Sơn - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

4. Nguyễn Hải Nam - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện.

5. A Hòa - Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện.

6. Nguyễn Bá Lộc - Trưởng phòng Tư pháp huyện.

7. Trần Văn Hiệp - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

8. Nguyễn Duy Sinh - Trưởng phòng Dân tộc huyện.

9. Dương Thành Long - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

10. Nguyễn Thanh Ngọc - Trưởng phòng Y tế huyện.

11. Nguyễn Xuân Hoành - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

IV. Các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện.

2. Phòng Nội vụ.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

4. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

5. Phòng Lao động thương binh và xã hội

6. Thanh tra huyện

7. Phòng Tư pháp

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường

9. Phòng Y tế

10. Phòng Dân tộc.

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo

12. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

13. Phòng Văn hóa - Thông tin

14. Đài Truyền thanh - Truyền hình.

 

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC