SimpleMenu

   Đóng

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện

   Đóng
Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

 Điện thoại: 06063.934095
Email: phonglaodongtumorong@gmail.com
 
1. Ông:  A Tôn                                Chức vụ:Trưởng phòng 
2. Ông:  Diệp Tự Bằng                  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
3. Ông:  Huỳnh Ngọc Tuấn           Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 
HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh