SimpleMenu

   Đóng
Thông tin chỉ đạo điều hành
VBPL Chính Phủ
Góp ý
Hệ thống email tỉnh Kontum

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện

   Đóng
 Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn;

Địa chỉ:  Xã Đăk Hà - huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum
ĐT: 02603.503.190
Email: - phongnnptnt.tumorong-kontum@chinhphu.vn
           - phongnongnghiep.tumorong@gmail.com
 
1. Ông: Nguyễn Hải Nam                            Chức vụ: Trưởng phòng.
    Điện thoại: 0603.503.190
    Email: nguyenhainam-kontum@chinhphu.vn
2. Ông: Võ Quang Hòa                                      Chức vụ: Phó Trưởng phòng
    Email: voquanghoa-kontum@chinhphu.vn
 
HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat