Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng
Góp ý
Hệ thống email tỉnh Kontum
Thông tin chỉ đạo điều hành
VBPL Chính Phủ

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

   Đóng
Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.
 
Điện thoại: 0603.934098                      Fax: 0603.934098
Email: ptc_tumorong@yahoo.com.vn
 
1. Ông:           Chức vụ: Trưởng phòng
 
2. Ông: Nguyễn Thanh Thủy    Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 
3. Bà: Nguyễn Đức Hạnh          Chức vụ: Phó Trưởng phòng
HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp