Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng

Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện

   Đóng
Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường;

 
Điện thoại: 0603.934016
Email: phongtainguyenmoitruonghuyen@gmail.com
 
1. Ông: Trần Văn Hiệp                           Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại:
Email: phongtainguyenmoitruonghuyen@gmail.com
2. Ông: Vũ Văn Miêu                             Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại:
HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC