Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng

Thanh tra nhà nước huyện

   Đóng
Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Điện thoại: 0603.934028

Email: thanhtra.tumorong-kontum@chinhphu.vn; hoặc thanhtratumorong@gmail.com

Địa chỉ: Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

1. Ông: Nguyễn Bá Binh                       Chức vụ: Chánh Thanh tra huyện
 Email: nguyenbabinh-kontum@chinhphu.vn
2. Ông: Lê Hoàng Thịnh                       Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra huyện
 Email: lehoangthinh-kontum@chinhphu.vn
HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp