Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng
VBPL Chính Phủ
Góp ý
Hệ thống email tỉnh Kontum
Thông tin chỉ đạo điều hành
 

 1- THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN 

 - Đ/c:   A Dân   : Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 

 Địa chỉ Email:

 Số điện thoại: 0603.934.064

 - Đ/c: Phạm Thanh Minh: Huyện ủy viên, Phó CT HĐND huyện 

Địa chỉ Email: 

Số điện thoại: 0603.934.025

 - Ông: Y Thi - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

Địa chỉ Email:

Số điện thoại: 0603.934.

 

2 - DANH SÁCH CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
STT Họ và tên Chức vụ hiện tại, đơn vị công tác Dự kiến chức vụ
1 Nguyễn Trực UVBTVHU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trưởng ban
2 Đỗ Đình Thảo Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Phó Ban
       
BAN PHÁP CHẾ
1 Lương Thanh Tịnh UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Trưởng Ban
2 Phạm Văn Hùng Phó Ban Phó Ban
3      

 

BAN DÂN TỘC
STT Họ và tên Chức vụ hiện tại, đơn vị công tác Dự kiến chức vụ
1 Lê Văn Hồng UVBTVHU, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Trưởng ban
2 A Biêu Phó Ban Dân tộc HĐND huyện Phó Ban
3      
4      

 

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND