Bạn đang ở :   Hệ Thống Chính Trị > Huyện ủy
    Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng
Hệ thống email tỉnh Kontum
Thông tin chỉ đạo điều hành
VBPL Chính Phủ
Góp ý

 

 

- Địa chỉ trụ sở cơ quan: Thôn Kon Tun, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

- Điện thoại: (060)3.934.067. Fax: (060)3.934.067

- Email:
 
             I.  THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY.

Đ/c: Nghe Minh Hồng - Bí Thư Huyện ủy

                                                                                     Điện thoại: 0603.934.099

                                                                                     Email:

 

 Đ/c:   Võ Trung Mạnh - Phó Bí thư Thường trực  

Điện thoại: 

Email:

 

 Đ/c: A Dân- Phó Bí thư                 

Điện thoại: 0603.934.064

Email:

 

           II. CÁC CƠ QUAN THAM MƯU, GIÚP VIỆC HUYỆN ỦY

           1. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

          Ông: Lương Thanh Tịnh - Trưởng Ban Tổ chức

           SĐT: 0603.934.060

           Email:

           2. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

          Bà: Nguyễn Văn Phương - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

          SĐT: 0603.934.061

          Email:

           3. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

          Ông: Nguyễn Trực - Trưởng Ban Tuyên giáo

          SĐT: 0603.934.063

           Email:

           4. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

          Bà: Lê Văn Hồng - Trưởng Ban Dân vận

          SĐT: 0603.934.062

          Email:

           5. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

          Ông: An Văn Sáu - Chánh Văn phòng

          SĐT: 0603.934.065

          Email:

 
 

Bản đồ huyện

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp