Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

triển khai Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.

Triển khai Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016, UBND huyện ban hành Công văn số  666/UBND, ngày 08/6/2017 về thực hiện tiết kiệm theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các đơn vị phòng, ban, UBND các xã và các chủ đầu tư khác nghiêm túc triển khai thực hiện tốt một số nội dung như sau; trong đó tập trung thực hiện tốt 03 nhiệm vụ, cụ thể: (1) Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác quản lý dự án; (2) Chỉ được phép triển khai thực hiện trong phạm vi mức vốn được giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hằng năm để đầu tư hoàn thành, đưa dự án vào khai thác dử dụng (trừ các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020); (3) UBND các xã, các đơn vị được ủy quyền chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn thuộc ngân sách thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, HĐND huyện. 

UBND huyện yêu cầu các phòng ban, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã theo chức năng, nhiệm vụ và nội dung văn bản này, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện đầu tư công theo đúng quy định hiện hành; Các phòng, ban và UBND các xã, đơn vị nào để xảy ra sai phạm, không thực hiện nghiêm quy định tiết kiệm tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ thì thủ trưởng đơn vị đó tự chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

Tin: Viết Trinh

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 13/06/2017 Lượt xem : 347
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh