Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành từ năm 2016 trở về trước

Triển khai Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước, UBND huyện ban hành Công văn số 667/UBND, ngày  08/6/2017 về đẩy nhanh công tác quyếttoán dự án hoàn thành từ năm 2016 trở về trước sử dụng vốn Nhà nước.

Theo đó, đối với các dự án từ năm 2016 trở về trước còn tồn đọng: Yêu cầu, các phòng, ban, UBND các xã (các đơn vị làm chủ  đầu tư) khẩn trương lập báo cáo quyết toán theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC, ngày 18/01/2016 và Thông tư số 28/2012/TT-BTC, ngày 24/02/2012. Chậm nhất trước ngày 20/6/2017 gửi cơ quan Tài chính thẩm tra, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định. Trường hợp, gặp khó khăn, vướng mắc trong việc lập hồ sơ quyết toán vượt quá thẩm quyền xử lý, tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan có liên quan để có biện pháp xử lý, tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án hoàn thành. Chủ động phối hợp với Kho bạc nhà nước khôi phục hồ sơ, tài liệu đối với các dự án bị thất lạc hồ sơ.

Đối với các dự án còn lại đã hoàn thành đưa vào sử dụng đến tháng 12/2016 (tính cả thời gian đối với các dự án phải thực hiện kiểm toán), khẩn trương triển khai công tác quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo thời gian quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC, ngày 18/1/2016.

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện làm đầu mối chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, các đơn vị làm chủ  đầu tư triển khai thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 27/12/2013; Bộ Tài chính tại Văn bản số 4043/BTC-ĐT ngày 31/3/2014 và UBND tỉnh tại Văn bản số 374/UBND-KTTH ngày 29/2/2016.

Tin: Viết Trinh

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 13/06/2017 Lượt xem : 285
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong