Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị.

Ngày 28/6/2017, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND quy định quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/7/2017.

 Quy chế này quy định đối tượng áp dụng, gồm: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động; đơn vị sự nghiệp công lập; Ban Quản lý dự án, chương trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị); Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Quy chế cũng quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến và mức kinh phí mua sắm cho từng cán bộ, công chức, viên chức và tại các phòng làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Việc trang bị máy móc, thiết bị dùng chung (bàn, ghế, máy chiếu, ti vi, thiết bị âm thanh và máy móc, thiết bị khác) tại các phòng: phòng họp, hội trường, phòng thường trực, phòng lưu trữ và các phòng phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị được UBND tỉnh ủy quyền cho Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định trang bị về số lượng, chủng loại cho phù hợp với tính chất công việc, diện tích của các phòng, phù hợp với khả năng nguồn kinh phí của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với quyết định trang bị máy, móc thiết bị của mình.

Cũng trong quy chế, UBND tỉnh còn quy định: (1)Người ra quyết định mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị không đúng thẩm quyền, không đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định phải bồi thường thiệt hại và tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. (2) Đối với việc quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị không đúng quy định, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm; tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm và mức thiệt hại mà phải bồi thường thiệt hại, đồng thời bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. (3) Máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị mua sắm không đúng tiêu chuẩn, vượt giá quy định, vượt định mức bị thu hồi để xử lý theo quy định pháp luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Chi tiết văn bản, tải tại đây!

Tin: Viết Trinh

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 07/07/2017 Lượt xem : 293
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong