Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thường trực HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong 02 ngày, từ ngày 04 tháng 07 năm 2017 đến ngày 05 tháng 07 năm 2017, tại Hội trường huyện Tu Mơ Rông, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 4. Thành phần tham dự có: 30/30 vị đại biểu HĐND về dự kỳ họp

Đến dự kỳ họp có: Đồng chí Blong Tiến - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Phó Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XI ứng cử trên địa bàn huyện; Đồng chí Nghe Minh Hồng- Bí Thư Huyện ủy, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Chánh án Toà án nhân dân huyện, Viện trưởng VKS nhân dân huyện; Chi Cục Trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng chân trên địa huyện; Chủ tịch (Phó chủ tịch) HĐND, UBND các xã. 

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện đã tập trung xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khoá XIII; Báo cáo kết quả một số nội dung chính qua giám sát của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2017; Tờ trình về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện.; Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, biện pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016; Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm năm 2017; Báo cáo tình hình công tác đầu tư XCDB trên địa bàn huyện đến ngày 30/6/2017 và tình hình xử lý nợ đọng XDCB trên địa bàn huyện; Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIII và Báo cáo trả lời ý kiến của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 3; Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí năm 6 tháng đầu 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo về công tác phòng chống, tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;  Tờ trình xin thông qua Kế hoạch phát triển cây dược liệu tại khu căn cứ Cách mạng Tỉnh ủy Kon Tum (tại xã Măng Ri) giai đoạn 2017 - 2020, định hướng 2025; Thông báo của UBMTTQVN huyện về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017; Tờ trình  về miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện và Tờ trình về bầu bổ sung Uỷ viên UBND huyện; báo cáo của các ban HĐND, Viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện.

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND huyện đã tập trung dành nhiều thời gian cho các Đại biểu HĐND huyện thảo luận những vấn đề trọng tâm của kỳ họp. Qua thảo luận tổ và thảo luận chung, chất vấn tại Hội trường, Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao tinh thần thảo luận và chất vấn của đại biểu HĐND huyện đã tham gia sôi nổi và đầy trách nhiệm với các ý kiến thảo luận và chất vấn các cơ quan đơn vị về: tình hình thực hiện Kế hoạch giao chỉ tiêu diện tích các loại cây trồng 6 tháng đầu năm 2017; Tiến độ triển khai công tác đầu tư, giải ngân, thanh, quyết toán các công  trình XDCB; công tác thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; Công tác cải cách hành chính, tác phong lề lối, giờ giấc làm việc của đội ngũ CBCC một số xã, đơn vị; Chất lượng tham mưu nội dung công việc của một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Kế hoạch triển khai thực hiện về Đề án bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020… Hầu hết các nội dung thảo luận, chất vấn tại Kỳ họp được Lãnh đạo UBND huyện và các ngành chức năng trả lời cơ bản rõ vấn đề, không né tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, nhiều vấn đề cần phải có thời gian kiểm tra, xác minh để trả lời bằng văn bản cho đại biểu.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận tại tổ và Hội trường, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đánh giá như sau: về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017, HĐND huyện cơ bản tán thành với báo cáo của UBND huyện và nhận định. Mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn giữ được ổn định và có sự chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thu từ kinh tế trên địa bàn đều tăng so với năm 2016 và đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả toàn diện. An sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi cần được tiếp tục quan tâm, đó là: Chất lượng tăng trưởng của một số ngành, lĩnh vực còn thấp; công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai khoáng sản còn hạn chế…

Sau 02 ngày, làm việc với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, kỳ họp lần thứ 4 HĐND huyện, khóa XIII đã thông qua 07 Nghị quyết.

 Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện cần báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri và mỗi vị đại biểu trên cương vị của mình, tích cực tham gia tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết được HĐND thông qua. Các ban của HĐND, các tổ và các vị đại biểu HĐND tăng cường hoạt động giám sát để góp phần đảm bảo cho nghị quyết của HĐND huyện đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Các cơ quan thông tin, báo chí cần có kế hoạch cụ thể, bằng nhiều hình thức, làm tốt công tác tuyên truyền để đông đảo tới nhân dân nắm được kết quả của kỳ họp. Sau khi có kết quả thảo luận tại Tổ của đại biểu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn trả lời bằng văn bản và UBND các xã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết HĐND đã được kỳ họp thông qua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 và các năm tiếp theo./.

Tin, ảnh: Thùy Dung 

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 26/07/2017 Lượt xem : 342
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới