Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chỉ đạo về xử lý nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện.

 Triển khai Thông báo số 2325/TB-VP, ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn giải pháp xử lý nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN và nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT.

Để khắc phục tình trạng nợ đọng, trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xảy ra ở nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, theo đó, ngày 14/11/2017 UBND huyện ban hành Công văn số 1391/UBND V/v xử lý nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện.

Tại văn bản nêu trên, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã hiện đang nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN: xây dựng kế hoạch, lộ trình trả nợ cụ thể và cam kết trả dứt nợ cũ từ nay đến ngày 20/12/2017 và không để phát sinh nợ mới; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về sai sót của đơn vị, địa phương trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN và tình trạng nợ đọng (nếu có).

Đồng thời, yêu cầu: (1) Bảo hiểm xã hội huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH BHYT, BHTN cho doanh nghiệp, người lao động, người sử dụng lao động và thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phù hợp; đôn đốc, theo dõi chính xác và trước ngày 31/12/2017 tổng hợp báo cáo tình hình nợ đọng của các đơn vị, địa phương gửi về UBND huyện để báo cáo Thường trực Huyện ủy xem xét, xử lý trách nhiệm chính trị của người đứng đầu đơn vị theo quy định; (2) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các giải pháp quản lý được số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia các chế độ bảo hiểm bắt buộc; (3) Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện chủ động phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội huyện để tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại trong công tác khám chữa bệnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng tiếp cận dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự hài lòng của người bệnh có thẻ BHYT; (4) Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH BHYT, BHTN (mở chuyên trang, chuyên mục; giải đáp các chế độ, chính sách…) nhằm giúp các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân hiu đúng, đầy đủ về chế độ, chính sách này.

Ngoài ra, UBND huyện cũng đề nghị Liên đoàn lao động huyện, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tham gia các chính sách BHXH, BHYT; phát động phong trào toàn dân tham gia BHYT gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đưa tiêu chí tham gia BHYT của dân cư để bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa./.

Tin: Viết Trinh

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 16/11/2017 Lượt xem : 250
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp