Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Phát động tổ chức ra quân đầu xuân Mậu Tuất năm 2018

Thực hiện Công văn số 227/UBND-NNTN ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc xây dựng và lựa chọn chủ đề ra quân thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 31tháng 01năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về phát động tổ chức ra quân đầu xuân Mậu Tuất năm 2018 thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Nhằm tạo ra phong trào thư­ờng xuyên, sâu rộng trên địa bàn toàn huyện ngay từ đầu năm và kêu gọi sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện có hiệu quả phong trào ra quân làm thuỷ lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đư­ờng giao thông nông thôn, trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng; nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác thuỷ lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đư­ờng giao thông, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Với chủ đề “Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn gắn với đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, cải tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn”.

Uỷ ban nhân dân các xã cần chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, tạo khí thế sôi nổi, mạnh mẽ để phát động tổ chức ra quân đầu xuân Mậu Tuất năm 2018 thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Tuyên truyền rộng rãi việc tổ chức ra quân đầu xuân thực hiện chương trình nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng, để nhân dân hiểu, nắm rõ mục đích, ý nghĩa của việc phát động ra quân đầu xuân. Nhằm tạo khí thế, tạo sự hưởng ứng tham gia của người dân trong việc thực hiện chương trình nông thôn mới, bằng những việc làm cụ thể như: nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng người, từng nhà, cùng góp công, góp sức, hiến đất… Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xây dựng các tiêu chí để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

Tin: Phạm Hằng

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 21/02/2018 Lượt xem : 143
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp