Đăng Nhập
SimpleMenu

SimpleMenu

   Đóng
Thông tin chỉ đạo điều hành
VBPL Chính Phủ
Góp ý
Hệ thống email tỉnh Kontum
THÔNG BÁO - GIẤY MỜI

Thông báo treo cờ và khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Ngày 08/12/2016, Văn phòng HĐND-UBND huyện ban hành Thông báo số 32/TB-VP về việc treo cờ và khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016).

 Theo đó, UBND huyện yêu cầu tại các tuyến đường, nơi công cộng; trụ sở các cơ quan, đơn vị treo cờTổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền và tại nhà dân treo cờ Tổ quốc trong 03 ngày, kể từ ngày 18  đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2016.

Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:

Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016)!

Phát huy tinh thần Ngày Toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2016!

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị!

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ngoài ra, UBND huyện giao phòng Văn hóa-Thông tin thực hiện treo khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến đường, nơi công cộng; kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở nhân dân và các cơ quan thuộc địa bàn quản lý thực hiện nội dung Thông báo này; kịp thời chấn chỉnh tình trạng một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các hộ sản xuất, kinh doanh và các hộ dân không treo cờ và khẩu hiệu hoặc treo không đảm bảo quy định./.

Tin: NVT

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 15/12/2016 Lượt xem : 196
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC