Đăng Nhập
SimpleMenu

SimpleMenu

   Đóng
Thông tin chỉ đạo điều hành
VBPL Chính Phủ
Góp ý
Hệ thống email tỉnh Kontum
THÔNG BÁO - GIẤY MỜI

Phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP năm học 2016-2017.

Ngày 02/3/2017, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách học sinh được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2016-2017 trên địa bàn huyện.

Theo đó tổng số học sinh tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện được hưởng các chính sách hỗ trợ trong năm học 2016-2017 trên địa bàn huyện là 2.439 học sinh  theo quy định tại Quyết định số 116/2016/NĐ-CP, cụ thể: Trường Tiểu học (TH) Đăk Hà 210 học sinh, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học (PTDTBT TH) Đăk Na 100 học sinh, trường TH Đăk Rơ Ông 173 học sinh, PTDTBT TH Đăk Sao 120 học sinh, trường TH Đăk Tơ Kan 151 học sinh, trường PTDTBT TH Măng Ri 171 học sinh, trường PTDTBT TH Ngọc Lây 97 học sinh, PTDTBT TH Ngọc Lây 97 học sinh, trường PTDTBT TH Ngọc Yêu 65 học sinh, trường PTDTBT TH Tê Xăng 66 học sinh, trường PTDTBT TH Tu Mơ Rông 78 học sinh, trường PTDTBT TH Văn Xuôi 58 học sinh; trường Trung học cơ sở (THCS) Đăk Hà 236 học sinh, trường phổ thông dân tộc bán trú THCS (PTDTBT THCS) Đăk Na 105 học sinh, trường PTDTBT THCS Đăk Sao 161 học sinh, trường PTDTBT THCS Măng Ri 92 học sinh, trường THCS Đăk Tơ Kan 16 học sinh, trường PTDTBT THCS Ngọc Lây 62 học sinh, trường PTDTBT THCS Ngọc Yêu 70 học sinh, trường PTDTBT THCS Tê Xăng 90 học sinh, trường PTDTBT THCS Tu Mơ Rông 59 học sinh, trường PTDTBT THCS Văn Xuôi 61 học sinh, trường THCS bán trú DTTS Tu Mơ Rông 198 học sinh

Về các chính sách hỗ trợ: Hỗ trợ tiền ăn, gạo 2.439 học sinh, hỗ trợ tiền nhà ở 1.742 học sinh

UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP tại các trường học (Tiểu học, Trung học cơ sở) trên địa bàn huyện đảm bảo đúng chính sách, đúng đối tượng. Chỉ đạo các trường học thông báo công khai trên bản tin của trường và đến học sinh tại trường về danh sách học sinh được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ năm học 2016-2017 (Công khai: Danh sách đối tượng, nội dung được hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian được hỗ trợ…); thực hiện chi trả các chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2016-2017 theo quy định.

Ủy ban nhân dân các xã: Chủ trì, mời Thường trực HĐND và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi trả các chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2016-2017 tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn xã.

Hữu Nhạn

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 15/03/2017 Lượt xem : 150
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới