Đăng Nhập
SimpleMenu

SimpleMenu

   Đóng
Thông tin chỉ đạo điều hành
VBPL Chính Phủ
Góp ý
Hệ thống email tỉnh Kontum
THÔNG BÁO - GIẤY MỜI

Thông báo tiếp nhận, xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 65/TB-UBND về tiếp nhận, xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 Với mục đích: Thúc đẩy phong trào và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp nhằm tìm kiếm những dự án, ý tưởng khởi nghiệp khả thi để hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp và tôn vinh tác giả, dự án, ý tưởng xuất sắc; Thông qua việc xét duyệt, các tổ chức, cá nhân đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khởi nghiệp cho tỉnh.

Yêu cầu: Các dự án, ý tưởng đảm bảo có tính khả thi và áp dụng được vào sản xuất kinh doanh; khuyến khích các dự án, ý tưởng áp dụng các thành tựu khoa học – kỷ thuật, đổi mới sáng tạo và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, an toàn; Thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học viên, cá nhân, nhóm cá nhân tham gia.

Đối tượng tham gia: Các thanh niên, sinh viên, học viên tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; cá nhân, nhóm cá nhân ở các vùng miền, địa phương trên cả nước có dự án, ý tưởng mong muốn khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hồ sơ tham gia xét duyệt gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

- Bản ý tưởng/dự án khởi nghiệp.

Các đối tượng tham gia tham khảo mẫu đề cương viết dự án, ý tưởng khởi nghiệp đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu  tư (địa chỉ http://www.skhdt.kontum.gov.vn) và Chuyên mục Khởi nghiệp tại Cổng thông tin điện tử tỉnh (địa chỉ http://www.kontum.gov.vn) để xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

Hình thức xét duyệt:

Các đối tượng tham gia xây dựng các dự án, ý tưởng khởi nghiệp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (trong đó, gửi đồng thời bản file về địa chỉ email: htdt.kontum@gmail.com) để tổng hợp, trình Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum tổ chức xét duyệt.

Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum sẽ tổ chức họp xét duyệt các dự án, ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc, có khả năng áp dụng được vào sản xuất kinh doanh để trao Giấy chứng nhận khởi nghiệp và Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp; đồng thời, tiếp tục được tư vấn, hỗ trợ và đào tạo để khởi nghiệp.

Thời gian và địa điểm:

- Thời gian tiếp nhận dự án, ý tưởng: Thực hiện thường xuyên.

- Thời gian xét duyệt dự án, ý tưởng: Định kỳ hằng tháng hoặc quý hoặc đột xuất khi có dự án, ý tưởng khởi nghiệp đăng ký tham gia.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự án, ý tưởng khởi nghiệp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum (địa chỉ: Số 12, Nguyễn Viết Xuân, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)./.

Tin: TVTrinh

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 20/04/2017 Lượt xem : 138
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh