Đăng Nhập
SimpleMenu

SimpleMenu

   Đóng
Hệ thống email tỉnh Kontum
Thông tin chỉ đạo điều hành
VBPL Chính Phủ
Góp ý
THÔNG BÁO - GIẤY MỜI

Thông báo kết luận họp thường kỳ tháng 03/2017 của Thường trực HĐND huyện

 Chiều ngày 13/04/2017, tại phòng họp trụ sở HĐND-UBND huyện, đồng chí A Dân - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 03/2017, nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 03 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2017 trên địa bàn huyện. Dự cuộc họp có: Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đại diện lãnh đạo UBND huyện; Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; các đồng chí Trưởng, Phó 03 Ban chuyên trách HĐND huyện; Lãnh đạo và Chuyên viên VP. HĐND-UBND huyện.

 Sau khi nghe đồng chí Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện thông qua các nội dung tại cuộc họp, các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí A Dân - Chủ tịch HĐND huyện kết luận và đề nghị triển khai thực hiện những nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

1. Về dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động tháng 03 và chương trình công tác tháng 04 năm 2017 của Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện Tu Mơ Rông; Dự thảo Quyết định và Thông báo giám sát 6 tháng đầu năm 2017 của Thường trực HĐND huyện.

Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp tổng hợp, tham mưu hoàn chỉnh các nội dung nêu trên. Hoàn thành trong ngày 18/04/2017.

2. Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện nhiệm kỳ 2016-2021;

 Đề nghị các đồng chí dự họp nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào văn bản Dự thảo gửi về Thường trực HĐND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) trước ngày 18/04/2017 để chỉnh sửa, ký kết, ban hành.

3. Kế hoạch tham quan học tập kinh nghiệm hoạt động của HĐND cấp huyện về các mô hình phát triển KT-XH của các Huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum (tại Huyện Đăk Glei);

Giao các Ban HĐND huyện (các đồng chí Phó Ban Chuyên trách) nghiên cứu, tham gia, đề xuất xây dựng nội dung cụ thể của từng Ban gửi về Thường trực HĐND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) tổng hợp, tham mưu.

4. Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực tế về sản xuất vụ Đông Xuân năm 2016-2017, hỗ trợ cây, con giống cho nhân dân và tình hình hộ nghèo tại các xã trên địa bàn huyện.

Đề nghị 02 Ban Kinh tế-Xã hội và Ban Dân tộc HĐND huyện (02 đồng chí Phó Ban chuyên trách) tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực tế về sản xuất vụ Đông Xuân năm 2016-2017, hỗ trợ cây, con giống cho nhân dân và tình hình hộ nghèo tại các xã trên địa bàn huyện (bằng văn bản) gửi về Thường trực HĐND huyện biết, chỉ đạo triển khai thực hiện sớm.

5.  Một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới:

- Giao Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện (đồng chí Phó Ban chuyên trách) chủ trì phối hợp với Ban Pháp chế, Ban Dân tộc, Văn phòng HĐND-UBND huyện trên cơ sở báo cáo của UBND huyện và báo cáo của UBND các xã về tình hình đầu tư, tiến độ, chất lượng các công trình XDCB năm 2016 trên địa bàn huyện tham mưu, đề xuất cho Thường trực HĐND huyện lựa chọn 01 đến 02 công trình trên địa bàn một xã (Xã Ngọc Yêu, Văn Xuôi, Đăk Na, Đăk Rơ Ông) để giám sát 6 tháng đầu năm 2017 đảm bảo đạt hiệu quả.

- Giao các Ban HĐND huyện chủ động xây dựng Quyết định và Thông báo giám sát 6 tháng đầu năm 2017 của từng Ban đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện:

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai Kế hoạch giám sát 6 tháng đầu năm 2017 của Thường trực HĐND huyện.

- Duy trì chế độ thực hiện báo cáo định kỳ đúng theo thời gian quy định.

Tin: Thùy Dung

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 20/04/2017 Lượt xem : 312
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp