Đăng Nhập
SimpleMenu

SimpleMenu

   Đóng
Hệ thống email tỉnh Kontum
Thông tin chỉ đạo điều hành
VBPL Chính Phủ
Góp ý
THÔNG BÁO - GIẤY MỜI

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIII

Thường trực HĐND huyện (sau đây gọi tắt là HĐND huyện) phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện (sau đây gọi tắt là UBMTTQVN huyện) thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

 Nội dung tiếp xúc cử tri:

- Thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIII.

- Thông báo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện.

- Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thời gian tiếp xúc cử tri: Từ ngày 12 đến ngày 16/6/2017.

Địa điểm: Nhà văn hóa, nhà rông, trung tâm sinh hoạt cộng đồng… của các thôn, làng.

Thành phần tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri:

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện (Chủ trì);

- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu trên địa bàn;

- Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã nơi tiếp xúc cử tri;

- Cư tri ở xã nơi tiếp xúc cử tri.

Tổ chức thực hiện:

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện:

Cử đại diện dự và chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện (theo chương trình tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND huyện). Trường hợp không thể dự được thì ủy quyền cho Ban Thường trực UBMTTQVN xã chủ trì.

Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện:

- Xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri của Tổ mình theo hướng: Trùng thời gian với tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh; có thể chia Tổ thành các nhóm đại biểu để tiến hành tiếp xúc cử tri tại địa điểm xác định. Chương trình tiếp xúc cử tri phải được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để cử tri biết, tham gia; đồng thời gửi Chương trình này về Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Đài truyền thanh-Truyền hình huyện để biết theo dõi, đưa tin.

- Sau khi hoàn thành đợt tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu tổ chức họp để tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện. Trên cơ sở đó, báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri (theo đề cương gửi kèm) về Thường trực HĐND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện, gửi file dữ liệu qua địa chỉ email: vanphongtmr@gmail.com) và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện.

Văn phòng HĐND-UBND huyện:

- Giúp Thường trực HĐND huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; nắm bắt và kịp thời báo cáo Thường trực HĐND huyện những vấn đề nảy sinh trong quá trình tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện (nếu có).

- Phối hợp các Tổ đại biểu, cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu, các điều kiện phục vụ tiếp xúc cử tri.

- Tham mưu Thường trực HĐND huyện ban hành báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện (nếu có), để gửi về UBND huyện.

Uỷ ban nhân dân huyện: Gửi báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện về Thường trực HĐND huyện trước ngày 09/06/2017 để phô tô phục vụ tiếp xúc cử tri; gửi Báo cáo giải trình ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 4 (nếu có) và báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện về Thường trực HĐND huyện trước ngày 26/06/2017.

Tin: Thùy Dung  

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 07/06/2017 Lượt xem : 274
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới