Đăng Nhập
SimpleMenu

SimpleMenu

   Đóng
Hệ thống email tỉnh Kontum
Thông tin chỉ đạo điều hành
VBPL Chính Phủ
Góp ý
THÔNG BÁO - GIẤY MỜI

Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017.

Ngày 05/12/2017, Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2017. 

 Theo đó, tính đến cuối năm 2017, toàn huyện có 3.539 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 58,66% so với tổng số hộ dân; trong đó, có 3.537 hộ dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 60,31% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số; 521 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 8,64% so với tổng số hộ dân, trong đó có 521 hộ dân tộc thiểu số,cận nghèo chiếm tỷ lệ 8,88% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số.

Phân theo nhóm đối tượng có 300 hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội chiếm tỷ lệ 8,48% so với tổng số hộ nghèo; 184 hộ nghèo có người hưởng chính sách bảo trợ xã hội, có ít nhất 01 lao động chiếm tỷ lệ 5,2% so với tổng số hộ nghèo; 130 hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công  chiếm tỷ lệ 3,67% so với tổng số hộ nghèo.

 Về mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản (tỷ lệ thiếu hụt so với tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo): Tiếp cận dịch vụ y tế 1,1% ; Bảo hiểm y tế 0,25%; trình độ giáo dục người lớn 25,52%; tình trạng đi học của trẻ em 12,32%; chất lượng nhà ở 58,35%; diện tích nhà ở 54,73%; nguồn nước sinh hoạt 25,83%; Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh 70,73%; Sử dụng dịch vụ viễn thông 58,12%; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin 54,11%.

Tin: Hữu Nhạn

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 11/12/2017 Lượt xem : 113
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND