Đăng Nhập
SimpleMenu

SimpleMenu

   Đóng
Góp ý
Hệ thống email tỉnh Kontum
Thông tin chỉ đạo điều hành
VBPL Chính Phủ
THÔNG BÁO - GIẤY MỜI

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Ngày 22/12/2017 Huyện ủy Tu Mơ Rông ban hành Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Mục đích nhằm giúp các cấp ủy đảng chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện phong cách công tác của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp phó của người đứng đầu các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả” “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”

Giao Ban Tuyên giáo huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan đơn vị, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 đạt kết quả...

Nội dung hướng dẫn số 11-HD/HU xem tại đây

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 27/12/2017 Lượt xem : 119
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới