Đăng Nhập
SimpleMenu

SimpleMenu

   Đóng
Thông tin chỉ đạo điều hành
VBPL Chính Phủ
Góp ý
Hệ thống email tỉnh Kontum
THÔNG BÁO - GIẤY MỜI

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật, VPHC tịch thu sung quỹ nhà nước

Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước với các nội dung như sau:

 1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

Tàn sản là: 4,988 m3 gỗ xẻ nhóm III, IV và 404 kg gỗ có hình thù phức tạp, nhóm IIA; chủng loại Giổi, Mít Nài, Kháo, Vù hương. Tổng giá khởi điểm là: 49.984.500 đồng (Bốn mươi chín triệu chín trăm tám mươi bốn nghìn năm trăm đồng chẵn), tại các quyết định sau:

- Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản số: 0001367/QĐ-TTTVPT ngày 31/7/2017, của Hạt trưởng, Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông.

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản số:0000497/QĐ- XPVPHC ngày 14/8/2017, của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông.

- Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản số: 0001368/QĐ-TTTVPT ngày 02/10/2017, của Hạt trưởng, Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông.

- Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được người vi phạm số: 01/QĐ-TTTV ngày 30/10/2017, của Hạt trưởng, Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông.

- Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được người vi phạm số: 02/QĐ-TTTV ngày 30/10/2017, của Hạt trưởng, Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông.

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản đấu giá trên;

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Là tổ chức có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

* Các đơn vị nộp về Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông, địa chỉ: Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, các hồ sơ, tài liệu sau đây:

+ Hồ sơ năng lực: 01 bộ, có đầy đủ tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm;

+ Phương án đấu giá (của đơn vị đấu giá): 01 bộ gốc;

+ Mức thù lao dịch vụ đấu giá trong trường hợp đấu giá thành; Chi phí đấu giá trong trường hợp đấu giá không thành.

Lưu ý: Lô tài sản trên được ký 01 hợp đồng đấu giá và tổ chức 01 (một) cuộc đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

 - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ tại trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông, địa chỉ: Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

Trường hợp nộp hồ sơ qua đường Bưu điện phải đảm bảo Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông nhận được trước 17 giờ 00 phút ngày 12/01/2018.

Tin: Phạm Hằng

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 08/01/2018 Lượt xem : 109
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh