Đăng Nhập
SimpleMenu

SimpleMenu

   Đóng
Thông tin chỉ đạo điều hành
VBPL Chính Phủ
Góp ý
Hệ thống email tỉnh Kontum
THÔNG BÁO - GIẤY MỜI

Thông công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Thực hiện Điều 43 luật đất đai năm 2013. Điều 8, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định nội dung: “Lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”. UBND huyện Tu Mơ Rông ban hành thông báo về việc công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tu Mơ Rông như sau:

 1. Hồ sơ công bố công khai:

- Dự thảo Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2018;

-  Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tu Mơ Rông trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục công trình dự án dự kiến thực hiện trong năm 2018;

-  Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tu Mơ Rông.

2. Nội dung công khai: Đăng trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Tu Mơ Rông tại địa chỉ: http://huyentumorong.kontum.gov.vn

3. Thời gian công khai:

Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/02/2018;

4. Giao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, UBND các xã

4.1. Văn phòng HĐND – UBND huyện:

Công bố công khai toàn bộ hồ sơ, tài liệu lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tu Mơ Rông lên trang thông tin điện tử của UBND huyện Tu Mơ Rông.

4.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:

Giúp UBND huyện tổng hợp các ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tu Mơ Rông, phối hợp với Đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tu Mơ Rông

4.3. UBND các xã:

- Tổ chức tuyên truyên, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn xã để các tổ chức, và nhân dân đóng góp ý kiến váo Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tu Mơ Rông.

4.4. Đài truyền thanh huyện:

Xây dựng chương trình thông tin nội dung Thông báo này trên phương tiện truyền thanh của huyện để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết đóng góp ý kiến.

4.5. Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND các xã đóng góp ý kiến vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tu Mơ Rông.

Các ý kiến đóng góp xin gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Tu Mơ Rông) trước ngày 02/02/2018 đồng thời gửi kèm file dự liệu và hòm thư điện tử: phongtainguyenmoitruonghuyen@gmail.com), để UBND huyện tổng hợp, tiếp thu, giải trình theo quy định.

Hồ sơ tham gia góp ý: báo cáo ; Thông báo; bản đồ

Tin: NVT

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 16/01/2018 Lượt xem : 101
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND