Đăng Nhập
SimpleMenu

SimpleMenu

   Đóng
Hệ thống email tỉnh Kontum
Thông tin chỉ đạo điều hành
VBPL Chính Phủ
Góp ý
THÔNG BÁO - GIẤY MỜI

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018.

Ngày 30/01/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU về việc tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018; Công văn số 301/VP-KGVX, ngày 01/02/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum,

 UBND huyện ban hành Thông báo số 09/TB-UBND, ngày 05/02/2018 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch cụ thể, chi tiết tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2018 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên; đồng thời, gắn với việc tổ chức thực hiện Công văn số 42/UBND, ngày 19/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện v/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 2737/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức các ngày lễ lớn, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh năm 2018.  

Cũng tại văn bản trên, Ủy ban nhân dân huyện thông báo các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn huyện thời gian treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử trong năm 2018; Ngoài ra, UBND huyện yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Ủy ban nhân dân các xã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong việc thực hiện treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền ở các cơ quan, công sở và khu dân cư. Chi tiết văn bản tại đây./.

Tin: Viết Trinh

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 07/02/2018 Lượt xem : 79
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat