SimpleMenu

   Đóng
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai thực hiện công tác bảo vệ trẻ em năm 2017.

 Ngày 20/02/2017, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về thực hiện công tác bảo vệ trẻ em huyện Tu Mơ Rông năm 2017.

 Mục đích: Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt so với năm 2016; trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ được trợ giúp; giảm thiểu trẻ em tham gia lao động sớm bằng nhiều hình thức; trẻ em khuyết tật, tàn tật, trẻ em bị bạo hành, ngược đãi, xâm hại, lạm dụng, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS được can thiệp, trợ giúp; giảm trẻ em bị lạm dụng, bị ngược đãi, trẻ em bị xâm hại tình dục, ma túy trong trẻ em, trẻ em lang thang, trẻ em vi phạm pháp luật; trẻ sinh ra được đăng ký khai sinh đúng hạn,...

Các hoạt động thực hiện:  Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội; duy trì hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; củng cố hệ thống tổ chức, nhân lực và nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác bảo vệ trẻ em; xây dựng, hoàn thiện hệ thống theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch.

Theo đó UBND huyện giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn huyện; kiểm tra, giám sát, tham mưu UBND huyện đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ trẻ em năm 2017 trên địa bàn huyện.

Hữu Nhạn

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 21/02/2017 Lượt xem : 289
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND