SimpleMenu

   Đóng
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo rà soát chế độ Thanh niên xung phong.

 Ngày 21/02/2017, Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản số 158/UBND về việc rà soát số liệu về Thanh niên xung phong

 Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo việc thực hiện các chế độ ưu đãi đối với Thanh niên xung phong: Đối tượng Thanh niên xung phong hy sinh trong kháng chiến chưa được xác lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ theo quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ban hành ngày 14/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg); Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (Nghị định số 31/2013/NĐ-CP); Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không có giấy tờ (Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP). Đối tượng Thanh niên xung phong bị thương trong kháng chiến chưa được xem xét giải quyết chế độ người hưởng chính sách như thương binh theo quy định tại Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP. Đối tượng Thanh niên xung phong bị phơi nhiễm chất độc hóa học trong quá trình tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ chưa được xem xét giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất được hóa học; con đẻ bị dị dạng, dị tật của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Theo đó UBND huyện yêu cầu phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã rà soát, tổng hợp số liệu giải quyết chế độ đối với Thanh niên xung phong trên địa bàn huyện; tham mưu UBND huyện Báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Hữu Nhạn

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 21/02/2017 Lượt xem : 299
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh