SimpleMenu

   Đóng
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Ngày 21/02/2017, Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản số 157/UBND về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điểm hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn dân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị và UBND các xã:
Chủ trì, phối hợp với cấp ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tăng cường phối hợp các cấp, các ngành tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương các điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Chỉ thị Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị để chủ động giải quyết những vấn đề nổi cộm, mới phát sinh./.

Tin: Hữu Nhạn

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 21/02/2017 Lượt xem : 397
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum