SimpleMenu

   Đóng
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe, vật chất và tinh thần cho người cao tuổi.

 Ngày 10/5/2017, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 525/UBND về tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, vật chất và tinh thần cho người cao tuổi. 

 Theo đó Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu phòng Lao động thương binh & Xã hội huyện, các đơn vị liên quan và UBND các xã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội, chúc thọ, mừng thọ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật người cao tuổi và chế độ chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn huyện; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 11/4/2017 về triển khai thực hiện chương trình hành động về người cao tuổi huyện năm 2017; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi; huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa trong công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, văn háo tinh thần cho người cao tuổi; tổ chức có hiệu quả, thiết thực các hoạt động nhân tháng hành động vì người cao tuổi

Đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền vận động hội viên, quần chúng tổ chức và tham gia tích cực các phong trào chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong các phong trào của cơ quan, tổ chức; tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe, vật chất và tinh thần cho người cao tuổi tại cơ sở./.

Hữu Nhạn

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 11/05/2017 Lượt xem : 230
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS