SimpleMenu

   Đóng
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017.

 Ngày 09/5/2017, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 trên địa bàn huyện. 

 Mục đích: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành đối với công tác an toàn - vệ sinh lao động; đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, hướng tới “Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động”, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Chủ đề phát động “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ”

Thời gian: Từ ngày 01/5/2017 đến ngày 30/5/2017

Theo đó Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: Phòng Lao động thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan và UBND các xã: Tuyên truyền các hoạt động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) năm 2017, công tác vệ sinh lao động, môi trường lao động, công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; phổ biến các văn bản về AT-VSLĐ; tổ chức thăm hỏi các đối tượng bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp./.

Hữu Nhạn

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 11/05/2017 Lượt xem : 182
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum