SimpleMenu

   Đóng
10:38 SA | 09/09/2016

 Nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã. Ngày 07/9/2016 UBND huyện Tu Mơ Rông ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2016 trên địa bàn huyện

3:40 CH | 08/09/2016

 Ngày 30/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND về ban hành Quy định một số nội dung về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

9:58 SA | 05/09/2016

 Để triển khai có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh; Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ sau:  

9:55 SA | 05/09/2016

 Nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện Quyết định số 157-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X. Ngày 29/8/2016 Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành công văn số 451-CV/HU yêu cầu thực hiện một số nội dung sau:

8:18 SA | 25/08/2016

 UBND tỉnh tạm dừng trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020.

7:15 SA | 23/08/2016

 Kỷ niệm 71 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2016), Nhằm mục đích khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 

4:36 CH | 22/08/2016

 

Toàn cảnh hội nghị ảnh VOV

11:20 SA | 30/04/2016

 Sáng ngày 25/4/2016, tại phòng họp UBND huyện, đồng chí A Hơn – Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với Phòng Tài chính -  Kế hoạch huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác được UBND huyện giao trong thời gian qua.

 

10:00 SA | 22/04/2016

 Ngày 14/4/2016 Ủy ban nhân dân nhân đã ban hành Công văn số 394/UBND về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

10:34 SA | 12/04/2016

 Ngày 31/3/2016, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 31/KH- UBND về việc triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020”

Trang 6 trong 13Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp