Bạn đang ở :   Tin tức > An ninh, quốc phòng
    Đăng Nhập
Thông tin chỉ đạo điều hành
VBPL Chính Phủ
Góp ý
Hệ thống email tỉnh Kontum
AN NINH

Huyện Tu Mơ Rông hoàn thành diễn tập “TMR-12”

  Qua 3 ngày diễn tập với các nội dung hình thái luyện tập như: giai đoạn một: Chuyển LLVT vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn hai: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và giai đoạn ba: Thực hành tác chiến phòng thủ.

 Kết thúc cuộc diễn tập theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn cuộc diễn tập TMR-12, do có sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nên cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tu Mơ Rông đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch và thành công tốt đẹp. Các thành phần tham gia diễn tập đã chủ động nắm bắt tình hình thực tế, rà soát lại hệ thống văn kiện, kế hoạch khu vực phòng thủ, tiến hành bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm vừa hoàn thành nhiệm vụ diễn tập, vừa duy trì tốt các hoạt động xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tiếp tục khắc phục hậu quả cơn bão số 9; chỉ đạo và chuẩn bị tổ chức kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; khối lượng công việc chuẩn bị nhiều; đa số cán bộ chủ chốt của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể của huyện lần đầu tham gia diễn tập trên cương vị mới. Song với quyết tâm cao, huyện đã tích cực, chủ động tiến hành các mặt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập đúng theo kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất được tiến hành chu đáo, chặt chẽ. Bên cạnh cơ sở vật chất hiện có, huyện đã đầu tư kinh phí mua sắm thêm một số trang thiết bị phục vụ diễn tập.

  

Đồng chí Đào Xuân Quí trao tặng phần thưởng   Phát biểu tại buổi tổng kết, thay mặt Ban chỉ đạo cuộc diễn tập “TMR-12” đồng chí Đào Xuân Quí, Phó Bí thư Tinh ủy, Trưởng ban chỉ đạo đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác triển khai và thực hiện diễn tập của huyện Tu Mơ Rông, đồng chí nhấn mạnh: Thông qua cuộc diễn tập lần này, đã tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức của các cấp, các ngành, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ trì cấp ủy, chính quyền các cấp trong hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm của toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành và các địa phương trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn đảng bộ, nhân dân các dân tộc, LLVT huyện và của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí yêu cầu: Sau cuộc diễn tập này Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo các thành phần tham gia diễn tập tổ chức rút kinh nghiệm, có biện pháp chỉ đạo, điều chỉnh bổ sung các phương án, kế hoạch cho sát hợp; đẩy mạnh xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp về chính trị, kinh tế - xã hội và an ninh trật tự, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá ta, bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.   Thay mặt cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể địa phương và  LLVT huyện đồng chí Lâm Quang Vân, Phó Bí thư Huyện ủy cho rằng: Qua diễn tập đã nâng cao yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, vai trò, trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể trong tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, góp phần nâng cao nhận thức, quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trong tình hình mới.   Với những kết quả đạt được, kết thúc diễn tập “TMR-12”, Ban Chỉ đạo diễn tập của tỉnh thống nhất đánh giá: Diễn tập khu vực phòng thủ “TMR-12” huyện Tu Mơ Rông đạt khá.                  Tin, ảnh: Trung Kiên Loại: An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Đã phát hành: 17/10/2012 9:30 SA ItemShortContent: Từ ngày 10 - 12/10 Huyện Tu Mơ Rông đã tiến hành cuộc diễn tập khu vực phòng thủ mang mật danh “TMR-12”. Đồng chí Đào Xuân Quí - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện Tu Mơ Rông, cùng các đồng chí lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh đã dự và chỉ đạo diễn tập. ReadCounter: 5 ItemStatus: 3 TopItem: Không

Đăng bởi : UB ND Ngày đăng : 18/01/2013 Lượt xem : 1134
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới