Bạn đang ở :   Tin tức > Kinh tế
    Đăng Nhập
Thông tin chỉ đạo điều hành
VBPL Chính Phủ
Góp ý
Hệ thống email tỉnh Kontum
KINH TẾ

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2014

 Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Qua đánh giá, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, QPAN trên địa bàn huyện trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả khả quan, đáng khích lệ, cụ thể:

 

    Đã gieo trồng được 1.205,2ha lúa nước vụ mùa, đạt 100,4% kế hoạch; Gieo trồng được 601ha lúa rẫy, đạt 109,3% kế hoạch. Diện tích cây lâu năm và các loại cây trồng khác đều đạt và vượt kế hoạch giao, hiện tại các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt; Tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn huyện hiện có 56.447 con. Tình hình dịch bệnh đã được xử lý kịp thời, không để bùng phát ổ dịch lớn trên địa bàn; Công tác phòng chống lũ bão và giảm nhẹ thiên tai được triển khai kịp thời, đạt hiệu quả, qua các đợt bão, áp thấp nhiệt đới trên địa bàn huyện không có thiệt hại về người; Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả. Đã triển khai cho 11 xã làm đường giao thông nông thôn đợt I với tổng kinh phí là 7.236 triệu đồng/12 công trình; Đầu tư 03 công trình đường liên thôn, đường đi khu sản xuất với quy mô 4.160,11m; Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng được quan quân chỉ đạo. Từ đầu năm đến nay đã phát hiện và xử lý 30 vụ vi phạm; Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện đạt 230.741,021 triệu đồng; Tổng Chi NSNN trên địa bàn huyện đạt: 184.811,764 triệu đồng; Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2014 (bao gồm cả chuyển nguồn; phân bổ kết dư ngân sách năm 2013) đã giao cho các đơn vị thực hiện: 243.129,031 triệu đồng, giải ngân đến ngày 15/9/2014: 69.340 triệu đồng.

Hệ thống trường lớp tiếp tục được củng cố và mở rộng. Trên địa bàn huyện năm học 2014-2015 có 371 lớp học cấp 4 trở lên. Hiện có 4/34 trường đạt chuẩn quốc gia; Công tác xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, các chương trình và các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện có hiệu quả, đã chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng người có công và bảo trợ xã hội đến hết tháng 9/2014; Đã triển khai hỗ trợ cho 457 hộ thoát nghèo năm 2013; Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tiếp tục được nâng lên.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; Đã đề nghị Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm liên quan đến chế độ chính sách tại phòng Lao động TB&XH huyện từ năm 2010-2013; Giải quyết vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn tại thôn Long Hy, xã Măng Ri, không để xảy ra điểm nóng; Công tác phòng chống cháy nổ, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ được các cơ quan chuyên môn triển khai thường xuyên; Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và các giải pháp về đấu tranh phòng ngừa sự xâm nhập của tà đạo Hà mòn được triển khai thực hiện tốt; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác thi đua, khen thưởng đã được triển khai kịp thời, đúng quy định.

Nhằm thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước giao năm 2014, trong 3 tháng cuối năm cần tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tổ chức, triển khai thu hoạch vụ mùa chuẩn bị sản xuất vụ Đông - xuân 2014-2015; Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; Tiếp tục chỉ đạo triển khai phương án phòng chống bão lũ & GNTT trên địa bàn huyện.

2. Chỉ đạo đánh giá thực hiện Kế hoạch 2011-2015 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện; Điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới và Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững huyện (Chương trình 30a); Rà soát bổ sung đối tượng thuộc diện bố trí, sắp xếp dân cư tự do ở vùng thiên tai trên địa bàn huyện

3. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng; Hoàn thành công tác kiểm kê rừng trên địa bàn huyện và phương án giải quyết đất chồng lấn, đất lấn chiếm trong lâm phần các đơn vị chủ rừng theo kế hoạch; Tổng kết công tác PCCCR năm 2013-2014, triển khai Phương án PCCCR mùa khô 2014-2015.

4. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của ngân sách nhà nước; Đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước; Triển khai tốt các nhiệm vụ thu, chi ngân sách các tháng cuối năm 2014.

5. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện; Triển khai kiểm tra, rà soát kết quả giảm nghèo năm 2014 theo quy định.

           6. Tổ chức kiểm tra thực hiện xây dựng làng văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá trên địa bàn. Vận động nhân dân thực hiện tốt các hương ước, quy ước ở thôn, làng.

7. Thường xuyên duy trì các chế độ trực chỉ huy, trực ban tác chiến, đồng thời tăng cường công tác bám nắm địa bàn trọng điểm, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo an ninh, chính trị trên địa bàn; Tổ chức tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông theo đúng kế hoạch.

8. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đề cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xử lý nghiêm theo qui định pháp luật Nhà nước về việc thực hiện sai phạm trong sử dụng Ngân sách nhà nước từ năm 2010 - 2013 tại Phòng Lao động TB&XH huyện.

9. Rà soát, cũng cố và kiện toàn lại các Ban, Hội đồng của huyện; Rà soát, bố trí, sắp xếp lại công chức và hợp đồng lao động tại các phòng, ban và UBND các xã.

10. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện công tác tranh thủ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Công Hồng

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 16/10/2014 Lượt xem : 404
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat