Bạn đang ở :   Tin tức > Kinh tế
    Đăng Nhập
VBPL Chính Phủ
Góp ý
Hệ thống email tỉnh Kontum
Thông tin chỉ đạo điều hành
KINH TẾ

Nghiệm thu hoàn thành công trình sản phẩm địa chính.

Nhằm đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

 Ngày 07/11/2016, Hội đồng nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính huyện Tu Mơ Rông tiến hành nghiệm thu  sản phẩm đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông.

Toàn cảnh buổi làm việc

Hội đồng nghiệm thu đã xem xét các văn bản và sản phẩm hoàn thành gồm: Báo cáo kỹ thuật của đơn vị thi công; Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm của đơn vị thi công; Báo cáo giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình sản phẩm của chủ đầu tư và báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm của đơn vị hợp đồng với chủ đầu tư; Hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công; Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm của chủ đầu … Biên bản phúc tra chất lượng sản phẩm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Trên cơ sở kiểm tra, nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu xác nhận những điểm sau: Khối lượng hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 phục vụ công tác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Măng Ri với diện tích: 147ha cấp cho 147 hộ/354 thửa/354 giấy; Những thay đổi trong quá trình thi công so với thiết kế: Giảm 38 ha và 46 giấy chứng nhận so với phương án được duyệt; 

Kết thúc buổi nghiệm thu đồng chí Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đề nghị đơn vị thi công phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, tổ chức bàn giao và lưu trữ theo đúng quy định; Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với UBND xã Măng Ri tổ chức trao giấy chứng nhận QSD đất đến tận tay người dân theo đúng quy định và tiếp tục rà soát đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Măng Ri đối với diện tích giảm so với phương án được phê duyệt./.

Tin, ảnh: NVT

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 09/11/2016 Lượt xem : 326
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh