Bạn đang ở :   Tin tức > Quy hoạch - Kế hoạch
    Đăng Nhập
Góp ý
Hệ thống email tỉnh Kontum
Thông tin chỉ đạo điều hành
VBPL Chính Phủ

Thông tin Quy hoạch - kế hoạch

   Đóng
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tu Mơ Rông

 Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tu Mơ Rông gồm các nội dung sau:

 1. Hồ sơ công bố công khai:

1.1. Hồ sơ công bố công khai tại cơ quan huyện, gồm:

Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 30/03/2018  của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tu Mơ Rông;

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tu Mơ Rông;

- Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2018 của huyện Tu Mơ Rông.

- Kế hoạch thu hồi đất năm 2018 của huyện Tu Mơ Rông.

- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 của huyện Tu Mơ Rông.

- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018 của huyện Tu Mơ Rông.

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tu Mơ Rông;

1.2. Hồ sơ công bố công khai tại UBND các xã gồm:

- Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 30/03/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tu Mơ Rông;

- Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2018 của các xã;

- Kế hoạch thu hồi đất năm 2018 của các xã;

- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 của các xã;

- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018 của các xã;

2. Địa điểm công khai:

2.1. Cấp huyện:

Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tu Mơ Rông nêu tại điểm 1.1. Mục 1 Thông báo này được công khai tại nơi làm việc của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (UBND huyện Tu Mơ Rông). Địa chỉ: xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

2.2. Cấp xã:

Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tu Mơ Rông nêu tại điểm 1.2. Mục 1 Thông báo này được công khai tại Trụ sở UBND các xã.

3. Thời gian công khai: Từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Chi tiết hồ sơ tại đây , bản đồ

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 06/04/2018 Lượt xem : 51
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp