Bạn đang ở :   Tin tức > Văn hóa xã hội
    Đăng Nhập
Thông tin chỉ đạo điều hành
VBPL Chính Phủ
Góp ý
Hệ thống email tỉnh Kontum
VĂN HÓA XÃ HỘI

Tổng kết Chương trình MTQG XDNTM năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Sáng ngày 16/01/2018, tại phòng họp trụ sở HĐND-UBND huyện, đồng chí Vương Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình nông thôn mới  huyện chủ trì Hội nghị Tổng kết chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

Tham dự Hội nghị có: Các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo Chương trình nông thôn mới huyện và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chương trình. Người dân ngày càng tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chương trình nông thôn mới là chương trình nhằm góp phần nâng cao đời sống của người dân; xóa đói giảm nghèo, nhờ đó cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Kết quả đến nay trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông có 01 xã đạt 7 tiêu chí (Đăk Sao), 04 xã đạt 6 tiêu chí (Văn Xuôi, Măng Ri, Tu Mơ Rông và Ngọc Lây), 04 xã đạt 5 tiêu chí (Đăk Rơ Ông, Đăk Hà, Đăk Tờ Kan và Đăk Na), 02 xã đạt 4 tiêu chí (Ngọc Yêu và Tê Xăng).

- Đánh giá xã đạt số tiêu chí phân theo nhóm, cụ thể như sau:

+ Nhóm 1: đạt chuẩn NTM: 0 xã

+ Nhóm 2: đạt từ 10 tiêu chí NTM trở lên: 0 xã

+ Nhóm 3: đạt từ 05- 09 tiêu chí  NTM: 9 xã

+ Nhóm 4: đạt dưới 05 tiêu chí  NTM: 02 xã

            So với năm 2016, số xã đạt tiêu chí phân theo nhóm có sự thay đổi, cụ thể như sau:

+ Nhóm 1: đạt chuẩn NTM: 0 xã (không thay đổi)

            +  Nhóm 2: đạt từ 10 tiêu chí NTM trở lên:  giảm 02 xã (Ngọc Lây và Đăk Rơ Ông).

            + Nhóm 3: đạt từ 05- 09 tiêu chí  NTM: ổn định 09 xã (Trong đó có 7 xã vẫn giữ vững trong nhóm này: Tu Mơ Rông, Đăk Hà, Măng Ri, Đăk Na, Văn Xuôi; Đăk Tờ Kan và Đăk Sao; 02 xã từ nhóm 2 tụt về nhóm này: Ngọc Lây và Đăk Rơ Ông và 02 xã từ nhóm này tụt xuống nhóm 4: Ngọc yêu, Tê Xăng )

            + Nhóm 4: đạt dưới 05 tiêu chí  NTM:  tăng 02 xã (có 02 xã từ nhóm 3 tụt xuống nhóm 4: Ngọc yêu, Tê Xăng)

Như vậy tổng số tiêu chí đạt của các xã trên địa bàn huyện là 59 tiêu chí, bình quân số tiêu chí đạt của 01 xã là 5,36 tiêu chí. So với cuối năm 2016 số tiêu chí giảm 26 tiêu chí/11 xã (Trong đó: Số tiêu chí đạt thêm 5 tiêu chí, giảm 24 tiêu chí, số tiêu chí không xem xét 7). Sở dĩ số tiêu chí giảm so với năm 2016 là do có sự thay đổi một số chỉ tiêu trong bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới nên dẫn đến tình trạng một số tiêu chí đã đạt năm 2016 nhưng năm 2017 được đánh giá không đạt (việc đánh giá được áp dụng theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh  Kon tum về việc ban hành quy định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới đối với tng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 –2020 thay thế Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức đạt chuẩn nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013 -2020).

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng chương trình nông thôn mới vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn: Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên việc huy động nguồn lực để phát triển sản xuất là rất khó khăn. Công tác tuyên truyền, vận động chưa thường xuyên, nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phong phú; nhận thức của một số cán bộ và người dân về ý nghĩa, mục đích của chương trình nông thôn mới còn hạn chế.

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện Tu Mơ Rông có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hoàn thiện; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh chính trị được giữ vững; đời sống vật chất tinh thần của nông dân ngày càng được nâng cao. Phấn đấu năm 2018 có 11/11 xã đạt chuẩn tiêu chí số 1- Quy hoạch (giữ vững  03  xã đã đạt, phấn đấu đạt thêm 8), 01 xã đạt tiêu chí số 02 giao thông (phấn đấu đạt thêm 01 xã); giữ vững 9/11 xã đạt tiêu chí số 3-Thủy lợi ; 04 xã phấn đấu đạt thêm tiêu chí số 4 – điện; 10/11 xã đạt tiêu chí số 5-Trường học (giữ vững 10 xã); 8/11 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (giữ vững 2 xã, phấn đấu đạt thêm 6); 7/11 xã đạt tiêu chí số 8 - Thông tin và Truyền thông (giữ vững 5 xã, phấn đấu đạt thêm 02); 11/11 xã đạt tiêu chí 12-Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên (giữ vững 11 xã đã đạt); 01/11 xã đạt tiêu chí số 13 – Tổ chức sản xuất (phấn đấu đạt thêm 01);  7/11 xã đạt tiêu chí số 15- Y tế (giữ vũng 01 xã, phấn đấu đạt thêm 6 xã); 9/11 xã đạt tiêu chí số 16- Văn hóa (giữ vũng 7 xã, phấn đấu đạt thêm 02 xã); 11/11xã đạt tiêu chí 19- An ninh trật tự(giữ vững 11 xã đã đạt).

Tin, ảnh: Phạm Hằng

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 22/01/2018 Lượt xem : 125
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong