TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KIỆN VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SẢN PHẨM ĐỊA PHƯƠNG LIÊN HỆ
Thứ 6, ngày 6 tháng 8 năm 2021
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
19/NQ-HĐND 6/7/2021 Phê chuẩn số lượng ủy viên của các Ban HĐND huyện Tu Mơ Rông, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
20/NQ-HĐND 6/7/2021 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ 2021 của HĐND huyện Tu Mơ Rông, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
21/NQ-HĐND 6/7/2021 Xác nhận kết quả bầu chủ tịch HĐND huyện Tu Mơ Rông, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
22/NQ-HĐND 6/7/2021 Xác nhận kết quả bầu phó chủ tịch HĐND huyện Tu Mơ Rông, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
23/NQ-HĐND 6/7/2021 Xác nhận kết quả bầu cử trưởng các Ban của HĐND huyện Tu Mơ Rông, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
25/NQ-HĐND 6/7/2021 Xác nhận kết quả bầu Phó chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
17/NQ-HĐND 6/7/2021 Phê chuẩn kết quả bầu hội thẩm tòa án nhân dân huyện Tu Mơ Rông, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
18/NQ-HĐND 6/7/2021 Thành lập ban dân tộc của HĐND huyện Tu Mơ Rông, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
24/NQ-HĐND 6/7/2021 Xác nhận kết quả bầu chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
01/2020/NQ-HĐND 21/7/2020 sửa đổi bổ sung một số điều NQ số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND huyện về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ số 01/2019/NQ-HĐND, ngày 23/7/2019 của HĐND huyện về việc sử đổi, bổ sung điều 1, NQ số 07/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn Tải về
23/NQ-HĐND 21/7/2020 Thông qua nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu trung tâm hành chính-chính trị huyện Tải về
24/NQ-HĐND 21/7/2020 Chương trình giám sát của HĐND huyện 2021 Tải về
08/NQ-HĐND 14/12/2018 Về việc thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 về xây dựng và phát triển ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của huyện đến năm 2020 Tải về
09/NQ-HĐND 14/12/2018 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Tải về
10/NQ-HĐND 14/12/2018 Kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019 Tải về
11/NQ-HĐND 14/12/2018 Giám sát tình hình thực hiện kinh tế xã hội năm 2018 Tải về
12/NQ-HĐND 14/12/2018 Dự toán thu, chi và phương án phân phổ ngân sách nhà nước huyện Tu Mơ Rông năm 2019 Tải về
13/NQ-HĐND 14/12/2018 Kế hoạch đầu tư công và kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 trên địa bàn huyện Tải về
02/2018/NQ-HĐND 14/12/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện Tu Mơ Rông về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
03/2018/NQ-HĐND 14/12/2018 Phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 Tải về
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
    Địa chỉ: Thôn Kon Tun, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông - tỉnh Kon Tum; Điện thoại:02603934022; Fax: 02603934022; Email: ubndtumorong-kontum@chinhphu.vn.
    Trưởng ban biên tập: Ông Võ Trung Mạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.
    Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
Phát triển: TNC