Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 6 năm 2024 và Họp Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai -Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện

Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 6 năm 2024 và Họp Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai -Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện

Tài liệuPhiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 6 năm 2024 và Họp Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai -Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện(Ngày 25/6/2024)I. Các tài liệu trình bày tại cuộc họp:STTNội dungĐơn vị chủ trì/thực hiệnTài liệu đính kèm1Chương trình họpLãnh đạo Văn phòng ...
Tài liệu Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 5 năm 2024

Tài liệu Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 5 năm 2024

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ UBND HUYỆN THÁNG 5Ngày 30 tháng 5 năm 2024             I. Tài liệu trình bày tại cuộc họp:STTNội dungĐơn vị chủ trì/ thực hiệnTài liệu đính kèm1Chương trình họpLãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyệnChương trình họp thường kỳ UBND huyện tháng 5.2024.doc2Báo cáo tổng hợp tình ...
Tài liệu họp Phiên thường kỳ UBND huyện Tháng 4

Tài liệu họp Phiên thường kỳ UBND huyện Tháng 4

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ UBND HUYỆN THÁNG 4Ngày 08/5/2024I. Tài liệu trình bày tại cuộc họp:STTNội dungĐơn vị chủ trì, thực hiệnTài liệu đính kèm1Chương trình Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 4Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện Chương trình họp thường kỳ UBND ...
Tài liệu Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3

Tài liệu Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 3Ngày 01 tháng 4 năm 2024I. Tài liệu trình bày tại Phiên họp:STTNội dungĐơn vị thực hiện/ chủ trìTài liệu đính kèm1Chương trình Phiên họpLãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyệnChương trình họp thường kỳ UBND huyện tháng 3.2024.doc2Báo cáo tổng hợp tình hình triển khai ...
Tài liệu họp Phiên thường kỳ UBND huyện Tháng 2

Tài liệu họp Phiên thường kỳ UBND huyện Tháng 2

TÀI LIỆU HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ UBND HUYỆN THÁNG 2Ngày 28/02/2024I. Tài liệu trình bày tại cuộc họpSTTNội dungĐơn vị chủ trì/thực hiệnTài liệu đính kèm1Chương trình kỳ họp Chương trình Phiên họp thường kỳ tháng 2.pdf2Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Thông qua ...
Tài liệu họp Phiên họp Thường kỳ UBND huyện tháng 01 năm 2024

Tài liệu họp Phiên họp Thường kỳ UBND huyện tháng 01 năm 2024

TÀI LIỆUHọp Phiên Thường kỳ UBND huyện tháng 1 năm 2024STTNội dungĐơn vị thực hiệnTài liệu đính kèm1Chương trình kỳ họpLãnh đạo VP HĐND-UBNDChương trình.pdf2Báo cáo (tóm tắt) chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01; Phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2024.Lãnh đạo ...
Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 12 năm 2023

Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 12 năm 2023

TÀI LIỆUPhiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 12 năm 2023Ngày 25 tháng 12 năm 2023STTNội dungĐơn vị thực hiện/trình bàyTài liệu đính kèmGhi chú1Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Thông qua Chương trình họp.Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyệnChương trình họp.pdf 2Báo cáo tổng hợp tình ...
Tài liệu Thường kỳ UBND huyện Tháng 11

Tài liệu Thường kỳ UBND huyện Tháng 11

Thường kỳ UBND huyện Tháng 11Ngày 27 tháng 11 năm 2023STTNội dungĐơn vị chủ trì/thực hiệnTài liệu đính kèmGhi chú  1Chương trình họp Chương trình.pdf 2Báo cáo tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháng 11 năm 2023.Lãnh đạo Văn ...
Tài liệu họp Thường kỳ UBND huyện tháng 10

Tài liệu họp Thường kỳ UBND huyện tháng 10

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 10Ngày 24/10/2023I. Tài liệu trình bày tại cuộc họpSTTNội dungĐơn vị chủ trì/ thực hiệnTài liệu đính kèmGhi chú1Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Thông qua Chương trình họp.Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyệnChương trình họp.pdf  2Báo ...
Tài liệu Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 9 năm 2023

Tài liệu Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 9 năm 2023

Tài liệu Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 9 năm 2023Ngày 26/9/2023I. Tài liệu trình bày tại cuộc họp:STTNội dungĐơn vị chủ trì, thực hiệnTài liệu đính kèmGhi chú1Chương trình họpLãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyệnChương trình họp thường kỳ UBND huyện tháng ...
Tài liệu Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 8 năm 2023

Tài liệu Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 8 năm 2023

TÀI LIỆU HỌP THƯỜNG KỲ UBND HUYỆN THÁNG 8Ngày 23 tháng 8 năm 2023STTNội dungĐơn vị chủ trì/ thực hiệnTài liệu kèm theoICác nội dung trình bày tại cuộc họp  1Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Thông qua Chương trình họp.Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyệnChương trình.pdf2Báo cáo tổng hợp tình hình ...
Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 7 năm 2023

Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 7 năm 2023

TÀI LIỆUPhiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 7 năm 2023 (Ngày 24/7/2023)STTNội dungĐơn vị chủ trì/ thực hiệnTài liệu đính kèmITài liệu trình bày tại cuộc họp  1Chương trình Phiên họpLãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyệnChương trình.docx2Báo cáo tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các ...