• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
Tài liệu Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 9 năm 2023

Tài liệu Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 9 năm 2023

Tài liệu Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 9 năm 2023Ngày 26/9/2023I. Tài liệu trình bày tại cuộc họp:STTNội dungĐơn vị chủ trì, thực hiệnTài liệu đính kèmGhi chú1Chương trình họpLãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyệnChương trình họp thường kỳ UBND huyện tháng ...
Tài liệu Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 8 năm 2023

Tài liệu Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 8 năm 2023

TÀI LIỆU HỌP THƯỜNG KỲ UBND HUYỆN THÁNG 8Ngày 23 tháng 8 năm 2023STTNội dungĐơn vị chủ trì/ thực hiệnTài liệu kèm theoICác nội dung trình bày tại cuộc họp  1Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Thông qua Chương trình họp.Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyệnChương trình.pdf2Báo cáo tổng hợp tình hình ...
Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 7 năm 2023

Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 7 năm 2023

TÀI LIỆUPhiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 7 năm 2023 (Ngày 24/7/2023)STTNội dungĐơn vị chủ trì/ thực hiệnTài liệu đính kèmITài liệu trình bày tại cuộc họp  1Chương trình Phiên họpLãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyệnChương trình.docx2Báo cáo tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các ...
Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 6 năm 2023

Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 6 năm 2023

TÀI LIỆU HỌPPhiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 6 năm 2023 (ngày 23/6/2023)STTNội dungĐơn vị trình bàyTài liệu đính kèm1Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyệnChương trình họp thường kỳ UBND huyện tháng 6.2023.pdf2Báo cáo tổng hợp tình hình triển khai thực ...
Tài liệu Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 5 năm 2023

Tài liệu Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 5 năm 2023

PHIÊN HỌP UBND HUYỆN THƯỜNG KỲ THÁNG 5Ngày 23 tháng 05 năm 2023STTNội dungĐơn vị trình bàyTài liệu đính kèm1Chương trình kỳ họp Chương trình họp thường kỳ tháng 5.2023.pdf2Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện 3Báo cáo tổng hợp ...
Tài liệu Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 4 năm 2023

Tài liệu Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 4 năm 2023

 Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 4 năm 2023(Ngày 24 tháng 4 năm 2023)STTNội dungĐơn vị trình bàyTài liệu đính kèm1Chương trình họpLãnh đạo Văn phòng  HĐND-UBND huyệnChương trình họp.doc2Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.Lãnh đạo Văn phòng  HĐND-UBND huyện 3Báo cáo tổng hợp tình ...
Tài liệu họp thường kỳ tháng 3 năm 2023

Tài liệu họp thường kỳ tháng 3 năm 2023

PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 3 NĂM 2023 (29/3/2023)STTNội dungĐơn vị trình bàyTài liệu đính kèmITài liệu trình bày tại cuộc họp  1Chương trình kỳ họp.Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.Chương trình họp.pdf2Báo cáo (tóm tắt) tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của ...
Tài liệu họp thường kỳ tháng 2 năm 2023

Tài liệu họp thường kỳ tháng 2 năm 2023

Tài liệu họpSTTNội dungĐơn vị chủ trì/Thực hiệnTài liệu đính kèm1Chương trình họp thường kỳ UBND huyện tháng 2 năm 2023Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyệnChương trình họp thường kỳ tháng 2.pdf2Báo cáo (tóm tắt) tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, ...
Tài liệu Phiên họp thường kỳ tháng 11 UBND huyện (Ngày 24/11/2022)

Tài liệu Phiên họp thường kỳ tháng 11 UBND huyện (Ngày 24/11/2022)

Tài liệu Phiên họp thường kỳ tháng 11 UBND huyện (Ngày 24/11/2022)           * Các tài liệu trình bày tại cuộc họpSTTNội dungĐơn vị chủ trì/thực hiệnTài liệu kèm theoGhi chú1Chương trình Phiên họp thường kỳ tháng 11 UBND huyện. FILE_20221122_103429_Chương trình (T11 kèm TB).pdf 2Báo cáo (tóm tắt) ...
Tài liệu Phiên họp thường kỳ tháng 10 UBND huyện (Ngày 28/10/2022)

Tài liệu Phiên họp thường kỳ tháng 10 UBND huyện (Ngày 28/10/2022)

Tài liệu Phiên họp thường kỳ tháng 10 UBND huyệnNgày 28 tháng 10 năm 2022 STTNội dungĐơn vị thực hiệnTài liệu họpGhi chúITài liệu trình bày tại cuộc họp   1Chương trình họp. FILE_20221025_100409_Chương trình (T10 kèm TB).pdf 2Báo cáo (tóm tắt) tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, ...
Tài liệu họp thường kỳ UBND huyện tháng 9 (Ngày 06/10/2022)

Tài liệu họp thường kỳ UBND huyện tháng 9 (Ngày 06/10/2022)

Tài liệu họp thường kỳ UBND huyện tháng 9STTNội dungĐơn vị chủ trì, thực hiệnTài liệu đính kèmGhi chú1Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện  2Báo cáo (tóm tắt) tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND ...
Tài liệu họp thường kỳ tháng 8 (Ngày 09/9/2022)

Tài liệu họp thường kỳ tháng 8 (Ngày 09/9/2022)

CHƯƠNG TRÌNHPhiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 8 năm 2022STTNội dungĐơn vị chủ trì, thực hiệnTài liệu đính kèm1Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyệnChương-trình-T8-kèm-GM.doc2Báo cáo (tóm tắt) tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết ...