A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND HUYỆN KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 03/6/2022)

TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH  KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 21/10/2021)

TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND HUYỆN KHÓA XIV

 NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 03/6/2022)

Stt

Trích yếu nội dung

File đính kèm

1

Tờ trình số 04/TTr-TTHĐND, ngày 05/05/2022 của TT HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND, ngày 17/12/2021 của HĐND huyện về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Tu Mơ Rông khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 (có dự thảo Nghị quyết Quy chế kèm theo) (TT HĐND huyện).

1. Tờ trình số 04 TTHĐND.pdf

2. Dự thảo Nghị quyết theo tờ trình 04.pdf

3. Dự thảo Quy chế theo tờ trình 04.pdf

2

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện (Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện).

1. Bao cao thẩm tra Ban Phap che.pdf

3

Tờ trình số 62/TTr-UBND, ngày 01/04/2022 của UBND huyện về việc xin phân bổ nguồn tăng thu ngân sách huyện và nguồn thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản năm 2021 và dự thảo Nghị quyết kèm theo (UBND huyện).

 

1. Tờ trình số 62.pdf

2. kèm theo Tờ trình phân bổ Tăng Thu và tiền phí BVMT 2021.pdf

4

Tờ trình số 58/TTr-UBND, ngày 25/03/2022 của UBND huyện về việc điều chỉnh chỉ tiêu trồng rừng tập trung năm 2022 và dự thảo Nghị quyết kèm theo

1. Tờ trình số 58.pdf + Biểu điều chỉnh chỉ tiêu trồng rừng 2022 kèm theo Tờ trình số 58.pdf

2. Dự thảo NQ HĐND huyện theo Tờ trình 58.pdf + Biểu điều chỉnh chỉ tiêu trồng rừng 2022 kèm theo NQ HĐND theo Tờ trình 58.pdf

5

Tờ trình số 59/TTr-UBND, ngày 25/03/2022 của UBND huyện về việc điều chỉnh Quy mô thực hiện và nguồn kinh hí thực hiện dự án Hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2022 và dự thảo Nghị quyết kèm theo (UBND huyện).

1. Tờ trình số 59.pdf

2. Dự thảo NQ HĐND huyện kèm tờ trình 59.pdf Phụ biểu 01; 02 kèm theo Tờ trình số 59.pdf Phụ-biểu-01-02-kèm-theo-nghi quyet kèm tờ trình 59.pdf

6

Tờ trình số 92/TTr-UBND, ngày 25/05/2022 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp –Việc làm và An toàn lao động năm 2021 (UBND huyện).

1. Tờ trình số 92.pdf

2. PL kèm theo Tờ trình 92.pdf

7

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện (Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện).

1. Báo cáo 01 Ban kinh tế.pdf

2. Báo cáo 02 Ban kinh tế.pdf

3. Báo cáo 03 Ban kinh tế.pdf

4. Báo cáo 04 Ban kinh tế.pdf PL kèm theo Báo cáo 04 Ban kinh tế.pdf

8

Tờ trình số 94/TTr-UBND, ngày 27/05/2022 của UBND huyện về việc giới thiệu nhân sự miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (UBND huyện).

1. Tờ trình số 94.pdf

2. danh sach trich ngang tờ trình 94.pdf DU THAO bien ban ban kiem phieu tờ trình 94.pdf DU THAO nghị quyết mien nhiệm tờ trình 94.pdf DU THAO Nghị quyết xác nhan bàu bo sung của HĐND huyện tờ trình 94.pdf PL kèm theo Tờ trình 92.pdf PHIEU BAU tờ trình 94.pdf

9

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện (Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện).

- Báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung qua các Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện, Kỳ họp chuyên đề, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 5

 

1. Bao cao thẩm tra Ban Phap che.9.pdf

 

2. Báo cáo tiếp thu ý kiến theo Báo cáo thẩm tra các Ban của HĐND huyện.pdf

 

3. Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 5.pdf


Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 486