• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
Kỳ họp thứ 5-HĐND huyện khoá XIV

Kỳ họp thứ 5-HĐND huyện khoá XIV

Tài liệu Kỳ họp thứ 5-HĐND huyện khoá XIVNgày 13 tháng 7 năm 2023STTNội dungTài liệu đính kèm1Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp8. CHUONG TRINH KI HOP THU 5 (h) (1).doc2Phân Tổ thảo luận9. Phan to thao luan kỳ họp 5 (XIV).doc3Gợi ý thảo luận14. Goi y thao luan_ Ky hop 5.docxIVĂN BẢN CỦA ...
Tài liệu Phiên họp giải trình Thường trực HĐND huyện lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu Phiên họp giải trình Thường trực HĐND huyện lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026

Phiên họp giải trình Thường trực HĐND huyện lần thứ nhấtnhiệm kỳ 2021-20261. Chương trình Phiên họp giải trình Thường trực HĐND huyện lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-20262. Báo cáo Giải trình nội dung tại Phiên chất vấn Thường trực HĐND huyện, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-20263. Kế hoạch Phiên giải trình
Kỳ họp Chuyên đề tháng 6/2023 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp Chuyên đề tháng 6/2023 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND HUYỆN THÁNG 6-2023(Ngày 12 tháng 6 năm 2023)STTNội dungTài liệu đính kèmGhi chú1Chương trình Kỳ họp1.CT làm việc.docx 2Tờ trình số 70/TTr-UBND, ngày 04/5/2023 của UBND.1.Tờ trình 70 UBND huyện 2023 (1).pdf 2. Phụ lục kèm theo tờ trình 70 ubnd huyện (1).pdf 3. Dự thảo Nghị ...
Tài liệu họp Chuyên đền HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu họp Chuyên đền HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND HUYỆN KHÓA XIVNhiệm kỳ 2021-2026(14 giờ 00 phút, ngày 09/05/2023)STTNội dungĐơn vị trình bàyTài liệu đính kèm1Chương trìnhThư ký HĐNDCT làm việc.docx2Báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung qua Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Lãnh đạo UBND ...
Kỳ họp Chuyên đề - HĐND huyện khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp Chuyên đề - HĐND huyện khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp Chuyên đề - HĐND huyện khoá XIVnhiệm kỳ 2021-2026STTNội dungTài liệu kèm theoGhi chú1Chương trình kỳ họp chuyên đềCHuong trinh cuộc họp Chuyên đề (2022).pdf 2Tờ trình số 230/TTr-UBND, ngày 11/11/2022 của UBND huyện về việc điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hội ...
Tài liệu họp Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày 14-15/7/2022)

Tài liệu họp Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày 14-15/7/2022)

STTNội dungTài liệu đính kèmINỘI DUNG TRÌNH BÀY TRỰC TIẾP TẠI HỘI TRƯỜNG 1Chương trình Kỳ họpCHUONG TRINH KI HOP THU 3 -2021 (d).doc2Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (Thường trực HĐND ...
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND HUYỆN KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 06/7/2022)

TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND HUYỆN KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 06/7/2022)

​  TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND HUYỆN KHÓA XIV NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 06/7/2022)SttTrích yếu nội dungFile đính kèm1Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết về giao dự toán Ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tu Mơ ...
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND HUYỆN KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 03/6/2022)

TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND HUYỆN KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 03/6/2022)

TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND HUYỆN KHÓA XIV NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 03/6/2022)SttTrích yếu nội dungFile đính kèm1Tờ trình số 04/TTr-TTHĐND, ngày 05/05/2022 của TT HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND, ngày 17/12/2021 của HĐND huyện về việc ban ...