• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
Kỳ họp Chuyên đề - HĐND huyện khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp Chuyên đề - HĐND huyện khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp Chuyên đề - HĐND huyện khoá XIVnhiệm kỳ 2021-2026STTNội dungTài liệu kèm theoGhi chú1Chương trình kỳ họp chuyên đềCHuong trinh cuộc họp Chuyên đề (2022).pdf 2Tờ trình số 230/TTr-UBND, ngày 11/11/2022 của UBND huyện về việc điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hội ...
Tài liệu họp Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày 14-15/7/2022)

Tài liệu họp Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày 14-15/7/2022)

STTNội dungTài liệu đính kèmINỘI DUNG TRÌNH BÀY TRỰC TIẾP TẠI HỘI TRƯỜNG 1Chương trình Kỳ họpCHUONG TRINH KI HOP THU 3 -2021 (d).doc2Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (Thường trực HĐND ...
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND HUYỆN KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 06/7/2022)

TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND HUYỆN KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 06/7/2022)

​  TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND HUYỆN KHÓA XIV NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 06/7/2022)SttTrích yếu nội dungFile đính kèm1Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết về giao dự toán Ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tu Mơ ...
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND HUYỆN KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 03/6/2022)

TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND HUYỆN KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 03/6/2022)

TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND HUYỆN KHÓA XIV NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 03/6/2022)SttTrích yếu nội dungFile đính kèm1Tờ trình số 04/TTr-TTHĐND, ngày 05/05/2022 của TT HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND, ngày 17/12/2021 của HĐND huyện về việc ban ...
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.125
Hôm qua : 2.031