PHÒNG Y TẾ HUYỆN TU MƠ RÔNG

Địa chỉ: Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

Email: yte.tumorong@kontum.gov.vn

II, Ví trí, chức năng:

1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

2. Phòng Y tế huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

III. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Ông: Nguyễn Thanh Ngọc  - Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0976.869.075

- Địa chỉ mail: ntngoc.tumorong@kontum.gov.vn