A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Ngày 05/7/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 1792/UBND-TNMT về việc tăng cường phối hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
Đối với các phòng: Kinh tế & Hạ tầng; Thanh tra; Tài nguyên và Môi trường; UBND các xã theo chức năng nhiệm vụ tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Theo đó, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm nội dung Giấy phép thăm dò/khai thác khoáng sản, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định, nhất là các trường hợp khi Giấy phép khai thác khoáng sản hết hạn mà không thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ theo quy định; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đã được phê duyệt; kiên quyết thu hồi Giấy phép khai thác đã cấp đối với các trường hợp vi phạm như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 46/TB-VPCP, ngày 19/02/2022. Tăng cường tuần tra, kiểm soát nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, nhất là đối với khoáng sản cát, sỏi lòng sông, đất san lấp; kiểm tra, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp xã và cơ quan có liên quan để xử lý theo quy định.
Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các xã tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy  định, Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản, Quy chế phối hợp quản lý khoáng sản, nhất là cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh địa giới hành chính cấp tỉnh; Phương án bảo vệ cát, sỏi lòng sông chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 1023/QĐ-UBND, ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg, ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản./.

Nguyễn Văn Ngọc Ánh


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 486