• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện

Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện

Ngày 02 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về việc Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện.1. Mục đích:- Nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ việc thi hành pháp luật về XLVPHC, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh ...
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày 13 tháng 01, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Báo cáo số 14/BC-UBND về việc báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.1. Kết quả đạt được: Trong năm 2022 tình hình kinh ...
Triển khai công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Triển khai công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Ngày 27 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 314/KH-UBND về việc Triển khai công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.1. Mục đích: - Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác tự kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ ...
Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện

Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện

Ngày 19 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số: 308/KH-UBND về việc Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện.1. Phạm vi thống kê, rà soát, đơn giản hoá TTHC:- TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành ...
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Ngày 15 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Báo cáo số 907/BC-UBND về Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.1. Kết quả đạt được: Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự hướng dẫn về chuyên môn của Sở ...
Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ngày 08 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Báo cáo số 877/BC-UBND về việc Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.Báo cáo đã nêu rõ Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022 đồng đã đề ra Phương hướng ...
Kết luận Thanh tra về việc Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2018 đến năm 2021 tại trường PTDT BT Tiểu học - Trung học cơ sở xã Tu Mơ Rông

Kết luận Thanh tra về việc Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2018 đến năm 2021 tại trường PTDT BT Tiểu học - Trung học cơ sở xã Tu Mơ Rông

Ngày 30/11, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kết luận số 09/KL-UBND về việc Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2018 đến năm 2021 tại trường PTDT BT Tiểu học - Trung học cơ sở xã Tu Mơ Rông.Kết luận đã chỉ ra:- Trong 4 năm, Trường PTDTBT TH-THCS xã Tu Mơ Rông đã thực hiện công tác quản lý thu, ...
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn huyện

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn huyện

Ngày 25 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Báo cáo số 822/BC-UBND về Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn huyện.1. Kết quả đạt được: UBND huyện đã tích cực triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến các cơ ...
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023

Ngày 25 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Báo cáo số 838/BC-UBND về việc Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.1. Ưu điểm:  a. Đánh giá chung về tình hình và công tác PCTN: Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn ...
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 309
Hôm qua : 449