• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
Kết luận Thanh tra về việc Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2018 đến năm 2021 tại trường PTDT BT Tiểu học - Trung học cơ sở xã Tu Mơ Rông

Kết luận Thanh tra về việc Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2018 đến năm 2021 tại trường PTDT BT Tiểu học - Trung học cơ sở xã Tu Mơ Rông

Ngày 30/11, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kết luận số 09/KL-UBND về việc Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2018 đến năm 2021 tại trường PTDT BT Tiểu học - Trung học cơ sở xã Tu Mơ Rông.Kết luận đã chỉ ra:- Trong 4 năm, Trường PTDTBT TH-THCS xã Tu Mơ Rông đã thực hiện công tác quản lý thu, ...
Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, yếu kém của Chỉ số PCI và Chỉ số PAR INDEX, PAPI năm 2021

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, yếu kém của Chỉ số PCI và Chỉ số PAR INDEX, PAPI năm 2021

Ngày 18/10, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 2950/UBND-NV về việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, yếu kém của Chỉ số PCI và Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số PAPI năm 2021.Theo đó UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ các khuyết điểm ...
Tăng cường cập nhật thông tin, viết tin, bài, bổ sung chuyên mục lên Trang thông tin điện tử

Tăng cường cập nhật thông tin, viết tin, bài, bổ sung chuyên mục lên Trang thông tin điện tử

Ngày 14 tháng 10, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 2906/UBND-VHTT về việc tăng cường cập nhật thông tin, viết tin, bài, bổ sung chuyên mục lên Trang thông tin điện tử.Năm 2022, UBND huyện đã nâng cấp Trang Thông tin điện tử của huyện; đồng thời đầu tư cho UBND các xã Trang Thông tin điện ...
Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021

Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021

Ngày 25/8, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND về việc Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021.Việc ban hành Kế hoạch nhằm:- Đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong công ...
Kết quả rà soát, đánh giá và trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS năm 2021 trên địa bàn huyện

Kết quả rà soát, đánh giá và trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS năm 2021 trên địa bàn huyện

Ngày 26/7, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Cáo cáo 494/BC-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2022 về việc Kết quả rà soát, đánh giá và trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS năm 2021 trên địa bàn huyện.Báo cáo đã chỉ rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến chỉ ...
Tăng cường triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định 20/2021 của Chính phủ và Nghị quyết 68/2021 của HĐND tỉnh

Tăng cường triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định 20/2021 của Chính phủ và Nghị quyết 68/2021 của HĐND tỉnh

Ngày 20 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông ban hành Công văn số 1940/UBND-LĐTBXH về việc tăng cường triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội ...
Chuẩn bị tổng kết 6 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn huyện

Chuẩn bị tổng kết 6 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn huyện

Ngày 13 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 1886/UBND-TP về việc tổng kết 6 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn huyện. Theo đó UBND huyện yêu cầu Phòng Tư pháp huyện, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện các nhiệm vụ sau:1. Ủy ban nhân dân các xã báo cáo kết quả ...
Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 trên địa bàn huyện

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 trên địa bàn huyện

Ngày 11/7, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 trên địa bàn huyện.Mục đích:- Tiếp tục giữ vững, phát huy kết quả ...
Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Ngày 05/7/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 1792/UBND-TNMT về việc tăng cường phối hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện một số nội dung như sau:Đối ...
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2022

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2022

Ngày 07/6, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2022.I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:1. Đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ CCHC nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã; thông qua đó làm rõ ...
Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trong dịp cao điểm từ 15/6-15/7/2022 trên địa bàn huyện

Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trong dịp cao điểm từ 15/6-15/7/2022 trên địa bàn huyện

Ngày 20/6/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 1617/UBND-KTHT về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trong dịp cao điểm từ ngày 15/6-15/7/2022 trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND huyện yêu cầu Công an huyện, Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện chức ...
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 740
Hôm qua : 1.304