Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2023

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2023

Ngày 04 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 681/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2023.Theo quyết ...
Thay đổi Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023 của lãnh đạo  UBND huyện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện

Thay đổi Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023 của lãnh đạo UBND huyện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện

Ngày 17 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 127/TB-UBND về việc Thay đổi Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023 của lãnh đạo UBND huyện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.Thực hiện Công văn số 2604/UBND-TD, ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tổ chức tiếp công dân trong ...
Kết luận của đồng chí Võ Trung Mạnh, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc liên quan đến tiến độ thực hiện các Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư

Kết luận của đồng chí Võ Trung Mạnh, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc liên quan đến tiến độ thực hiện các Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư

Ngày 04 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 121/TB-UBND về việc Kết luận của đồng chí Võ Trung Mạnh, Phó Bí thư-Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc liên quan đến tiến độ thực hiện các Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư.Sau khi nghe Ban ...
Kế hoạch Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2023

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2023

Ngày 02 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về việc Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2023.1. Mục đích: Bổ sung số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm tại các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, đáp ứng yêu cầu, ...
Kết luận của đồng chí Võ Trung Mạnh, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi làm việc với các đơn vị để họp bàn, xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan đất xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã.

Kết luận của đồng chí Võ Trung Mạnh, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi làm việc với các đơn vị để họp bàn, xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan đất xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã.

Ngày 15 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 102/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Võ Trung Mạnh, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi làm việc với các đơn vị để họp bàn, xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan đất xây dựng Trụ sở làm việc Công an ...
Nội dung làm việc với Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc linh Kon Tum.

Nội dung làm việc với Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc linh Kon Tum.

Sáng ngày 15/8/2023, đồng chí Võ Trung Mạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Rượu Sâm Ngọc linh Kon Tum (Công ty) để làm rõ các nội dung theo ý kiến của Công ty tại Công văn số 29/Cty-RSNLKT, ngày 19/7/2023 đồng thời nắm và xử lý các vướng mắc, khó ...
Tham gia ý kiến dự án điều tra, xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất.

Tham gia ý kiến dự án điều tra, xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất.

Ngày 18 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 2067/UBND-TNMT về việc đề nghị tham gia ý kiến dự án điều tra, xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất.Để có cơ sở báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đề ...
Ý kiến kết luận của đồng chí Võ Trung Mạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô.

Ý kiến kết luận của đồng chí Võ Trung Mạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô.

Ngày 09 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 77/TB-UBND về Ý kiến kết luận của đồng chí Võ Trung Mạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô.Chiều ngày 07/8/2023, đồng chí Võ Trung Mạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND ...
Cung cấp Đề cương phổ biến pháp luật Quý III năm 2023

Cung cấp Đề cương phổ biến pháp luật Quý III năm 2023

Ngày 08 tháng 8, Hội đồng phối hợp Phổ biến - Giáo dục pháp luật huyện Tu Mơ Rông năm 2023 ban hành Công văn số 06/HĐPH về việc Cung cấp Đề cương phổ biến pháp luật Quý III năm 2023.Hội đồng phối hợp huyện đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:1. Truy ...