A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định 20/2021 của Chính phủ và Nghị quyết 68/2021 của HĐND tỉnh

Ngày 20 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông ban hành Công văn số 1940/UBND-LĐTBXH về việc tăng cường triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum. Trong đó Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã tiếp tục triển khai, thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân các xã:

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ nội dung Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến người dân bằng nhiều hình thức phù hợp (đảm bảo phòng chống Covid-19) như: Thông qua việc lồng ghép nội dung vào các hội nghị ở cấp xã, các buổi họp ở cấp thôn… bằng nhiều hình thức khác phù hợp với từng địa phương.

- Tổ chức rà soát, lập hồ sơ đối tượng thực tế tăng, giảm tại cộng đồng gửi về Phòng Lao động - TB&XH huyện để thẩm định, trình UBND huyện ra Quyết định thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng theo quy định.

- Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát đơn vị cung ứng dịch vụ chi trả (qua hệ thống bưu điện) trong việc thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, tổng hợp báo cáo chung.

- Tăng cường công tác quản lý đối tượng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại địa phương quản lý, tránh bỏ sót đối tượng.

2. Phòng Lao động - TB&XH huyện: Phòng Lao động - TB&XH huyện phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị có liên quan hàng năm lập dự toán kinh phí theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021, Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND gửi Sở Lao động – TB&XH theo quy định; Thẩm định hồ sơ đối tượng tăng, giảm theo đề nghị của UBND các xã, tham mưu UBND huyện ra Quyết định thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng kịp thời, theo quy định; Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn về Sở Lao động – TB&XH theo quy định; Thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn huyện.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với Phòng Lao động - TB&XH và các đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021, Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND gửi Sở Tài chính theo quy định./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 362