• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai quyết định số 09/2022/qđ-ubnd quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công

Ngày 27/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ của chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ thuộc ngân sách của UBND cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh.

Thời hạn đối với vốn đầu tư công do ngân sách cấp tỉnh quản lý: Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Sở, ban, ngành được phân cấp quản lý thuộc UBND tỉnh trước ngày 31/3 sau năm quyết toán.

Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh theo phân cấp quản lý xét duyệt báo cáo quyết toán của các chủ đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Sở Tài chính trước ngày 15/4 năm sau năm quyết toán.

Các Ban quản lý dự án thuộc tỉnh quản lý lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Sở Tài chính trước ngày 15/4 năm sau năm quyết toán.

Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng hợp số liệu quyết toán theo niên độ ngân sách báo cáo Sở Tài chính trước ngày 15/5 năm sau năm quyết toán.

 

Thời hạn đối với vốn đầu tư công do ngân sách cấp huyện quản lý: Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện được phân cấp quản lý trước ngày 31/3 năm sau năm quyết toán.

Phòng, ban thuộc UBND cấp huyện theo phân cấp quản lý xét duyệt báo cáo quyết toán của các chủ đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 15/4 năm sau năm quyết toán.

Các Ban quản lý dự án thuộc huyện quản lý lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 15/4 năm sau năm quyết toán.

Kho bạc nhà nước cấp huyện tổng hợp số liệu quyết toán theo niên độ ngân sách báo cáo Phòng Tài chính Kế hoạch cùng cấp và Kho bạc nhà nước tỉnh trước ngày 15/3 năm sau năm quyết toán.

Trường hợp báo cáo quyết toán theo niên độ của chủ đầu tư lập chưa đúng quy định, Sở, ngành, phòng, ban thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý yêu cầu chủ đầu tư giải trình, cung cấp thông tin, số liệu cần thiết, điều chỉnh những sai sót hoặc yêu cầu lập lại báo cáo để xét duyệt theo quy định. Sở, ngành, phòng, ban thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý yêu cầu chủ đầu tư nộp các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước theo quy định và xuất toán các khoản chi sai chế độ, chi không đúng kế hoạch được giao, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với chủ đầu tư sử dụng vốn không đúng quy định.

Thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách của UBND cấp xã quản lý: UBND cấp xã lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện trước ngày 31/3 năm sau năm quyết toán; đồng thời tổng hợp vào quyết toán ngân sách cấp xã hằng năm trình HĐND cùng cấp phê chuẩn.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thực hiện thẩm định và thông báo kết quả thẩm định; tổng hợp số liệu vào quyết toán ngân sách địa phương hằng năm, trình UBND cấp huyện trình HĐND phê chuẩn.

Chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi được HĐND cấp xã phê chuẩn quyết toán ngân sách xã, UBND cấp xã gửi báo cáo quyết toán cho UBND cấp huyện.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2022 và thay thế Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh ban hành trình tự lập, thẩm định quyết toán và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm do địa phương quản lý.


Tác giả: Tin: Phạm Hằng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 417
Hôm qua : 750