A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện khuyến nghị của đoàn công tác ngân hàng thế giới – chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả trên địa bàn huyện

Ngày 30/5/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 1393/UBND-NN về việc triển khai thực hiện khuyến nghị của Đoàn công tác Ngân hàng thế giới - Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và UBND các xã Ngọk Yêu, Đăk Sao thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Ủy ban nhân dân xã Ngọk Yêu, xã Đăk Sao theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường  quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững  công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; đồng thời  triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức bàn giao Công trình Cấp nước sinh hoạt Trung tâm xã Ngọk Yêu, huyện Tu Mơ Rông về cho Ủy ban nhân dân xã Ngọk Yêu quản lý sử dụng theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân xã Ngọk Yêu và xã Đăk Sao: Tổ chức kiện toàn lại Tổ quản lý vận hành và thường xuyên chỉ đạo Tổ quản lý vận hành thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý vận hành cung cấp đảm bảo nước sinh hoạt cho các hộ dân trong vùng; tổ chức họp Nhân dân trong thôn để tuyên truyền vận động người dân sử dụng nguồn nước từ các công trình được giao quản lý (Đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo theo tiêu chí kiểm đếm của Chương trình), công tác quản lý và bảo vệ công trình bền vững, không đập phá, tháo dỡ đồng hồ nước, cắt ống ra khỏi đồng hồ để dùng nước ngoài đồng hồ, có trách nhiệm về tài chính đối với lượng nước sử dụng vì lợi ích chung của cộng đồng thôn.

Cử các thành viên trong Tổ vận hành tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản lý vận hành công trình cấp nước để đảm bảo yêu cầu chuyên môn vận hành công trình.

Thực hiện đầy đủ các tiêu chí xác định bền vững của  công trình theo Công văn số 210/NS ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Trung tâm Quốc gia nước sạch và VSMTNT về việc hướng dẫn về Công trình cấp nước bền vững thuộc Chương trình RB-SupRSWS 21 tỉnh đối với các công trình được giao quản lý.

Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân  dân huyện tại văn bản này; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (khi có văn bản đề nghị báo cáo).

Nguyễn Văn Ngọc Ánh


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Hôm qua : 362