• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
Tài liệu Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 5 năm 2023

Tài liệu Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 5 năm 2023

PHIÊN HỌP UBND HUYỆN THƯỜNG KỲ THÁNG 5Ngày 23 tháng 05 năm 2023STTNội dungĐơn vị trình bàyTài liệu đính kèm1Chương trình kỳ họp Chương trình họp thường kỳ tháng 5.2023.pdf2Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện 3Báo cáo tổng hợp ...
Tài liệu họp Chuyên đền HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu họp Chuyên đền HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND HUYỆN KHÓA XIVNhiệm kỳ 2021-2026(14 giờ 00 phút, ngày 09/05/2023)STTNội dungĐơn vị trình bàyTài liệu đính kèm1Chương trìnhThư ký HĐNDCT làm việc.docx2Báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung qua Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Lãnh đạo UBND ...
Tài liệu họp thường kỳ tháng 3 năm 2023

Tài liệu họp thường kỳ tháng 3 năm 2023

PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 3 NĂM 2023 (29/3/2023)STTNội dungĐơn vị trình bàyTài liệu đính kèmITài liệu trình bày tại cuộc họp  1Chương trình kỳ họp.Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.Chương trình họp.pdf2Báo cáo (tóm tắt) tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của ...
Tài liệu họp thường kỳ tháng 2 năm 2023

Tài liệu họp thường kỳ tháng 2 năm 2023

Tài liệu họpSTTNội dungĐơn vị chủ trì/Thực hiệnTài liệu đính kèm1Chương trình họp thường kỳ UBND huyện tháng 2 năm 2023Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyệnChương trình họp thường kỳ tháng 2.pdf2Báo cáo (tóm tắt) tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, ...
Tài liệu Phiên họp thường kỳ tháng 11 UBND huyện (Ngày 24/11/2022)

Tài liệu Phiên họp thường kỳ tháng 11 UBND huyện (Ngày 24/11/2022)

Tài liệu Phiên họp thường kỳ tháng 11 UBND huyện (Ngày 24/11/2022)           * Các tài liệu trình bày tại cuộc họpSTTNội dungĐơn vị chủ trì/thực hiệnTài liệu kèm theoGhi chú1Chương trình Phiên họp thường kỳ tháng 11 UBND huyện. FILE_20221122_103429_Chương trình (T11 kèm TB).pdf 2Báo cáo (tóm tắt) ...
Tài liệu Phiên họp thường kỳ tháng 10 UBND huyện (Ngày 28/10/2022)

Tài liệu Phiên họp thường kỳ tháng 10 UBND huyện (Ngày 28/10/2022)

Tài liệu Phiên họp thường kỳ tháng 10 UBND huyệnNgày 28 tháng 10 năm 2022 STTNội dungĐơn vị thực hiệnTài liệu họpGhi chúITài liệu trình bày tại cuộc họp   1Chương trình họp. FILE_20221025_100409_Chương trình (T10 kèm TB).pdf 2Báo cáo (tóm tắt) tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, ...
Tài liệu họp thường kỳ tháng 5 năm 2022

Tài liệu họp thường kỳ tháng 5 năm 2022

STTNỘI DUNGTải về tại đâyITài liệu trình bày tại cuộc họp 1Báo cáo (tóm tắt) tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháng 5 năm 2022.Báo cáo thực hiện nhiệm vu Tổ kiểm tra tháng 5 (BH).doc2Báo cáo (tóm tắt) chỉ đạo điều hành của ...
Tài liệu họp thường kỳ UBND huyện tháng 4 năm 2022

Tài liệu họp thường kỳ UBND huyện tháng 4 năm 2022

STTNỘI DUNGTẢI VÀ XEM TÀI LIỆU TẠI ĐÂYITÀI LIỆU THÔNG QUA TẠI PHIÊN HỌP 1Báo cáo (tóm tắt) tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháng 4 năm 2022.Báo cáo thực hiện nhiệm vu Tổ kiểm tra tháng 4 (BH).doc2Báo cáo (tóm tắt) chỉ đạo ...
Tài liệu họp Thường kỳ tháng 03 năm 2022 UBND huyện

Tài liệu họp Thường kỳ tháng 03 năm 2022 UBND huyện

SttNội dungXem và tải tại đâyITài liệu thông qua tại phiên họp 1Báo cáo (tóm tắt) tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháng 3 năm 2022.1. DU THAO Báo cáo quý I .docx2. Biểu kèm theo báo cáo Quý I (1).xls2Báo cáo (tóm tắt) chỉ ...
Tài liệu họp Thường kỳ tháng 02 năm 2022 UBND huyện

Tài liệu họp Thường kỳ tháng 02 năm 2022 UBND huyện

STTNỘI DUNGXem và tải tại đâyITài liệu trình bày tại phiên họp 1Báo cáo (tóm tắt) tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháng 02 năm 2022.Báo cáo thực hiện nhiệm vu Tổ kiểm tra tháng 02 (BH).doc2Báo cáo (tóm tắt) chỉ đạo điều ...
Tài liệu Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 01 năm 2022

Tài liệu Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 01 năm 2022

SttNội dungTải vềITài liệu thông qua tại phiên họp 01Báo cáo (tóm tắt) tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháng 01 năm 2022.Xem và tải tại đây02Báo cáo (tóm tắt) chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội ...
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 308
Hôm qua : 449