• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhằm mục tiêu thực hiện chuyển đổi số trong việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND huyện Tu Mơ Rông ban hành công văn về việc "Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính".

Để việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông ngày 01 tháng 4 năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã ban hành Công vă số 773/UBND-TCKH về việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính.

Công văn đã nêu rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị. Cụ thể:

Đối với các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã theo chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện:

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tích cực hỗ trợ tổ chức, công dân thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính đối với tất cả các thủ tục hành chính có phí, lệ phí1 (bao gồm nộp hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp hoặc nộp bằng hình thức trực tuyến). 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (cấp huyện, xã) thực hiện hướng dẫn trực tiếp đến các tổ chức, công dân khi thực hiện thủ tục hành chính và thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính để biết và sử dụng thanh toán trực tuyến (Gửi kèm Văn bản này Phụ lục 2- Số lượng TTHC trên địa bàn tỉnh và số lượng TTHC có phí, lệ phí). Quán triệt công chức, viên chức, nhân viên có liên quan trong quá trình thanh toán phí, lệ phí thực hiện đối soát hàng ngày đảm bảo chính xác, trùng, khớp giao dịch (theo Phụ lục 1 - Hướng dẫn thanh toán trực tuyến gửi kèm Văn bản này). 

- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc, UBND các xã thường xuyên rà soát, kiểm tra thông tin phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính theo các căn cứ pháp lý tại Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum; trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ 1 Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ tiêu cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2022. 2 tục hành chính. Kịp thời phản ánh để bổ sung, chỉnh sửa (qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện) khi thông tin về phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính đã công khai nhưng không chính xác (do thay đổi).

 - Kịp thời đề xuất, trình sửa đổi Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính khi có thay đổi về phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính theo các quyết định của Bộ Tài chính, nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đối với Chi cục Thuế khu vực số 2: Tiếp tục phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện và các đơn vị, UBND các xã trên địa bàn huyện tăng cường hơn nữa việc thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai đối cấp tỉnh và cấp huyện. 

Đối với Kho bạc Nhà nước huyện: Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc đối soát, kiểm tra giao dịch thanh toán. 

Đối với Văn phòng HĐND-UBND huyện: 

- Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện cập nhật đẩy đủ thông tin phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, thực hiện. Đồng thời, làm đầu mối phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương khi có khó khăn, vướng mắc liên quan việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính.

 - Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện các chỉ tiêu thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: BBT  
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 443
Hôm qua : 750