• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
Kết quả xét tuyển và danh sách người dự kiến trúng tuyển công chức cấp xã năm 2022

Kết quả xét tuyển và danh sách người dự kiến trúng tuyển công chức cấp xã năm 2022

Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thống báo số 41/TB-UBND về việc thông báo Kết quả xét tuyển và danh sách người dự kiến trúng tuyển công chức cấp xã. năm 2022.Theo Thông báo có: 43/54 thí sinh tham gia phỏng vấn vòng 02 và 16 thi sinh đạt kết quả cao dự kiến trúng tuyển.
Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển Công chức cấp xã năm 2022

Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển Công chức cấp xã năm 2022

Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông thông báo Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển Công chức cấp xã năm 2022 đến toàn thể thí sinh tham dự kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2022.Theo đó thí sinh tham dự phỏng vấn nội dung sẽ gồm 02 phần:1. Phần kiến thức chung: Bao gồm Hiến pháp, các Luật, các Quy định, ...
Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1), kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2022

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1), kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2022

Ngày 03 tháng 4, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 của huyện Tu Mơ Rông ban hành Thông báo số: 02/TB-HĐTD về việc thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1), kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2022.Theo thông báo, tổng số chỉ ...
Điều chỉnh thời gian thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1

Điều chỉnh thời gian thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1

Ngày 24 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 27/TB-UBND về việc điều chỉnh thời gian thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2022.Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-UBND, ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tuyển dụng ...
Thay đổi một số chuyên ngành về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022đối với chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi Trường

Thay đổi một số chuyên ngành về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022đối với chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi Trường

Ngày 16 tháng 02, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông ban hành Thông báo số 16/TB-UBND về việc thay đổi một số chuyên ngành về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 đối với chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi Trường.Thay đổi một số nội dung về vị trí, chuyên ngành tuyển dụng tại phụ lục ...
Phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 của UBND các xã trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 của UBND các xã trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Ngày 10 tháng 02, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 47/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 của UBND các xã trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.Theo đó Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:1. UBND các xã tổ chức quán triệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm ...
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện

Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện

Ngày 08 tháng 02, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo sô 11/TB-UBND về việc dụng công chức cấp xã năm 2022.1. Chỉ tiêu tuyển dụng Tổng nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022: 20 chỉ tiêu, trong đó: - Chức danh công chức Văn phòng - Thống kế: 04 chỉ tiêu; - Chức danh công chức Văn hóa - ...
Thông cáo Báo chí tin Phiên chợ Sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 huyện Tu Mơ Rông năm 2023

Thông cáo Báo chí tin Phiên chợ Sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 huyện Tu Mơ Rông năm 2023

Chiều ngày 06/1/2023, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông tổ chức họp báo thông tin về Phiên chợ Sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 huyện Tu Mơ Rông năm 2023. Đồng chí Võ Trung Mạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông chủ trì buổi họp báo.Dự buổi họp báo có đại ...
Kết luận Thanh tra về việc Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2018 đến năm 2021 tại trường PTDT BT Tiểu học - Trung học cơ sở xã Tu Mơ Rông

Kết luận Thanh tra về việc Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2018 đến năm 2021 tại trường PTDT BT Tiểu học - Trung học cơ sở xã Tu Mơ Rông

Ngày 30/11, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kết luận số 09/KL-UBND về việc Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2018 đến năm 2021 tại trường PTDT BT Tiểu học - Trung học cơ sở xã Tu Mơ Rông.Kết luận đã chỉ ra:- Trong 4 năm, Trường PTDTBT TH-THCS xã Tu Mơ Rông đã thực hiện công tác quản lý thu, ...
Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Ngày 23/11, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.Theo kế hoạch:1. Nhu cầu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu, cụ thể: - Chức danh công chức Văn phòng - Thống kế: 05 chỉ tiêu; - Chức danh công chức Văn hóa - xã hội: 04 ...
Bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022 (xét tuyển)

Bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022 (xét tuyển)

Ngày 18/11, Phòng Nội vụ huyện ban hành Thông báo số 12/TB-PNV về việc Bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022 (xét tuyển).Theo Thông báo:- Phòng Nội vụ (cơ quan Thường trực) thông báo bổ sung kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 (xét ...
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 316
Hôm qua : 449