• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
Kết luận Thanh tra về việc Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2018 đến năm 2021 tại trường PTDT BT Tiểu học - Trung học cơ sở xã Tu Mơ Rông

Kết luận Thanh tra về việc Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2018 đến năm 2021 tại trường PTDT BT Tiểu học - Trung học cơ sở xã Tu Mơ Rông

Ngày 30/11, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kết luận số 09/KL-UBND về việc Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2018 đến năm 2021 tại trường PTDT BT Tiểu học - Trung học cơ sở xã Tu Mơ Rông.Kết luận đã chỉ ra:- Trong 4 năm, Trường PTDTBT TH-THCS xã Tu Mơ Rông đã thực hiện công tác quản lý thu, ...
Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Ngày 23/11, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.Theo kế hoạch:1. Nhu cầu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu, cụ thể: - Chức danh công chức Văn phòng - Thống kế: 05 chỉ tiêu; - Chức danh công chức Văn hóa - xã hội: 04 ...
Bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022 (xét tuyển)

Bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022 (xét tuyển)

Ngày 18/11, Phòng Nội vụ huyện ban hành Thông báo số 12/TB-PNV về việc Bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022 (xét tuyển).Theo Thông báo:- Phòng Nội vụ (cơ quan Thường trực) thông báo bổ sung kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 (xét ...
Công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022

Công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022

Ngày 17/11, Uỷ ban nhân nhân huyện ban hành Quyết định số 559/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện việc công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022 (xét tuyển).Theo Quyết định công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công ...
Huỷ bỏ kết quả trúng tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022 đối với bà Y Diêu

Huỷ bỏ kết quả trúng tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022 đối với bà Y Diêu

Ngày 11/11, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 491/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND về việc huỷ bỏ kết quả trúng tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022 (xét tuyển) đối với bà Y Diêu.Theo Quyết định: Huỷ bỏ kết quả trúng tuyển đối với bà Y Diêu sinh ngày ...
Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 21 tháng 10, Ủy ban nhân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 671/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.Theo ...
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022 (Xét tuyển)

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022 (Xét tuyển)

Ngày 10/10 Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 huyện Tu Mơ Rông ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTD về việc Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022 (Xét tuyển).Qua kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc huyện ...
Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ xét tuyển viên chức huyện Tu Mơ Rông năm 2022

Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ xét tuyển viên chức huyện Tu Mơ Rông năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 25/7/2022; Thông báo số 134/TB-UBND, ngày 26/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2022;Ngày 19 tháng 9, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Tu Mơ Rông năm 2022 thông báo danh mục ...
Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng Viên chức huyện Tu Mơ Rông năm 2022

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng Viên chức huyện Tu Mơ Rông năm 2022

Ngày 13 tháng 9 năm 2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Tu Mơ Rông ban hành Thông báo số 02/TB-HĐTD về việc Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng Viên chức huyện Tu Mơ Rông năm 2022.Chi tiết Thông báo xem tại đâyDanh sách thí sinh được triệu ...
Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và hoàn thiện thủ tục dự tuyển

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và hoàn thiện thủ tục dự tuyển

Ngày 07 tháng 09 năm 2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 dân huyện Tu Mơ Rông ban hành Thông báo số 02/TB-HĐTD về việc Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1) và hoàn thiện thủ tục dự tuyển.Theo thông báo có: 139 thí sinh đủ ...
Kết luận xử lý đơn kiến nghị, phản ánh của công dân

Kết luận xử lý đơn kiến nghị, phản ánh của công dân

Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông nhận được đơn kiến nghị, phản ánh của công dân đối với những sai phạm tại trường Tiểu học xã Đăk Rơ Ông.Ngày 31/8/2022, qua kiểm tra, xác minh UBND huyện Tu Mơ Rông đã ban hành Thông báo số 145/TB-UBND về việc Thông báo kết luận xử lý kiến nghị, phản ánh của công ...
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 428
Hôm qua : 1.220