Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”  cho ông Quách Văn Nhi.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho ông Quách Văn Nhi.

Ngày 16 tháng 12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 173/QĐ-SKHCN về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ.Theo đó:- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho ông Quách Văn Nhi. - Địa chỉ: Thôn Ba Khen, ...
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”  cho ông Phạm Duy Sinh.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho ông Phạm Duy Sinh.

Ngày 16 tháng 12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 171/QĐ-SKHCN về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ.Theo đó:- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho ông Phạm Duy Sinh. - Địa chỉ: Thôn Ba Khen, ...
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”  cho ông Nguyễn Hữu Nam.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho ông Nguyễn Hữu Nam.

Ngày 16 tháng 12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 170/QĐ-SKHCN về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ.Theo đó:- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho ông Nguyễn Hữu Nam. - Địa chỉ: Khối 9 thị ...
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”  cho Hợp tác xã cộng đồng Green farm.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho Hợp tác xã cộng đồng Green farm.

Ngày 16 tháng 12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 172/QĐ-SKHCN về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ.Theo đó:- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho Hợp tác xã cộng đồng Green farm. - Đại diện ...
Thông cáo báo chí Về Hội thi ẩm thực kết hợp triển khai thực hiện  Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn  huyện Tu Mơ Rông năm 2023.

Thông cáo báo chí Về Hội thi ẩm thực kết hợp triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2023.

Vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 22/11/2023, UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum tổ chức Họp báo Hội thi ẩm thực kết hợp triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2023 (qua nền tảng Meetgoogle). Đồng chí Võ Trung Mạnh - Phó Bí thư ...
Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức huyện Tu Mơ Rông năm 2023

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức huyện Tu Mơ Rông năm 2023

Ngày 08 tháng 11, Hội đồng tuyển dụng Viên chức huyện năm 2023 ban hành Thông báo số 03/TB-HĐTD về việc Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức huyện Tu Mơ Rông năm 2023.Theo đó thí sinh sẽ:1. Hoàn thiện các thủ tục có liên quan và phổ biến ...
Tổ chức Hội thi Cồng chiêng - Xoang học sinh gắn với Hội thi ẩm thực kết hợp  triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)  trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2023.

Tổ chức Hội thi Cồng chiêng - Xoang học sinh gắn với Hội thi ẩm thực kết hợp triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2023.

Ngày 08 tháng 11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ban hành Kế hoạch số 60/KH-PGDĐT về viêc Tổ chức Hội thi Cồng chiêng - Xoang học sinh gắn với Hội thi ẩm thực kết hợp triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2023
Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và hoàn thiện thủ tục dự tuyển

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và hoàn thiện thủ tục dự tuyển

Ngày 06 tháng 11, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Tu Mơ Rông năm 2023 ban hành Thông báo số 02/TB-HĐTD về việc Thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và hoàn thiện thủ tục dự tuyển. 
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2,  kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2023.

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2023.

Ngày 03/11/2023, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 608/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2023, Theo đó Theo Danh sách:- Thí sinh đủ điều kiện ...