• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc

Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc

Ngày 07 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ký ban hành Quyết định số 2608/QĐ-QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2608/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ ...
Ngắm những thửa ruộng bậc thang đẹp qua đề cử 'Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2023'

Ngắm những thửa ruộng bậc thang đẹp qua đề cử 'Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2023'

Bản Phùng (Hà Giang), Tu Mơ Rông (Kon Tum) hay Tuy An (Phú Yên)… là những nơi sở hữu những thửa ruộng bậc thang đẹp, được độc giả Sài Gòn Tiếp Thị đề cử vào 'Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2023'. Bản Phùng, Hà GiangBản Phùng là một xã phía Tây của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, cách trung tâm của ...
Danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 07 năm 2023

Danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 07 năm 2023

Trong tháng 7, trên địa bàn huyện có 01 hồ sơ TTHC quá hạn. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Ngọk Yêu: Chỉ đạo chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn để góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Đồng thời bổ sung hồ sơ đối ...
Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác ban hành rà soát, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.

Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác ban hành rà soát, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.

Ngày 14 tháng 7, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị quyết sô 12/NQ-HĐND về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác ban hành rà soát, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.
Điều chỉnh bổ sung Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện.

Điều chỉnh bổ sung Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện.

Ngày 14 tháng 7, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc Điều chỉnh bổ sung Nghị quyết 06/NQ-HĐND, ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân ...
Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 10/NQ-HĐND, ngày 15/7/2022 của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 10/NQ-HĐND, ngày 15/7/2022 của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân huyện

Ngày 14 tháng 7, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 10/NQ-HĐND, ngày 15/7/2022 của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân huyện.