Cấp phép xây dựng cho Hoàng Văn Sỹ

Cấp phép xây dựng cho Hoàng Văn Sỹ

Ngày 15 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện cấp phép xây dựng cho ông Hoàng Văn Sỹ, với nội dung như sau:1. Cấp cho (Ông): Hoàng Văn Sỹ.Địa chỉ: Trực Thái, Trực Ninh, Nam Định.2. Được phép xây dựng công trình: Nhà ở cấp 4.- Theo bản vẽ do chủ hộ tự lập và tự chịu trách nhiệm về an toàn ...
Cấp phép xây dựng cho A Trọng

Cấp phép xây dựng cho A Trọng

Ngày 15 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện cấp phép xây dựng cho A Trong, như sau:1. Cấp cho (Ông): A Trọng.2. Được phép xây dựng công trình: Nhà ở.- Theo bản vẽ do chủ hộ tự lập và tự chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và sự liên quan về an toàn đến các công trình lân cận.- Gồm ...
Cấp phép xây dựng cho Dương Văn Nam

Cấp phép xây dựng cho Dương Văn Nam

Ngày 25 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy phép xây dựng cho ông Dương Văn Nam với các nội dung:1. Cấp cho (Ông): Dương Văn Nam.Địa chỉ: Phường Lê Lợi, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum.2. Được phép xây dựng công trình: Nhà ở cấp 4.- Theo bản vẽ do chủ hộ tự lập và tự chịu trách ...
Dân chung tay xây dựng 5 nhà rông

Dân chung tay xây dựng 5 nhà rông

Người dân Xơ Đăng xã Đắk Na tự bỏ tiền, công sức xây dựng 5 căn nhà rông. Trong đó, có căn nhà rông do dân tự làm lớn nhất huyện.Nhà rông thôn Đắk Riếp 1 vừa hoàn thànhNgày 24-11, ông Bùi Văn Viên, Chủ tịch UBND xã Đắk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, người dân Xơ Đăng trên địa bàn đã ...
Triển khai thí điểm một số dịch vụ công không tiếp nhận bản giấy

Triển khai thí điểm một số dịch vụ công không tiếp nhận bản giấy

Ngày 01/8/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 3109/BTTTT-CĐSQG về nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai ngay ...
Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

Ngày 01/8/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 3109/BTTTT-CĐSQG về nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.Theo đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND ...
Cảnh báo 74 lỗ hổng an toàn thông tin nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft

Cảnh báo 74 lỗ hổng an toàn thông tin nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft

Theo Cục An toàn thông tin, các sản phẩm Microsoft công bố tháng 08/2023 đã có 74 lỗ hổng an toàn thông tin có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng sau:- Lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-38181 trong Microsoft Exchange Server cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công Spoofing. Đối tượng tấn công ...
Cẩm nang Giảm nghèo bền vững

Cẩm nang Giảm nghèo bền vững

. Cam nang Giam ngheo.pdf1. ND 07 CP.PDF 2. QD 24 TTgCP.pdf 3. TT 02 BLD.pdf 4. TT 07 BLD.pdf 5. QD 576 N CN.PDF 6. QD_125.pdf 6. QD_125_PL.PDF 7. QD 582.pdf 8. QD 71.pdf 9. NQ 24 QH.pdf 10. ND 27 CP.pdf 11. QD 90 TTgCP.pdf 12. QD 02 TTgCP.pdf 13. QD 36 TTgCP.pdf 14. QD 1705 TTgCP.pdf 15. QD 1945 ...
Đề cương giới thiệu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

Đề cương giới thiệu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

Nhằm đảm bảo đa dạng nguồn tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giới thiệu nội dung của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; qua đó, tiếp tục nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và Nhân dân, đảm ...